Hordaland 56-06

Bib. nr. Lokasjon
2120101 Bergen Offentlige Bibliotek Hovedbiblioteket
2460100 Bergen Offentlige Bibliotek Laksevåg bibliotek
2120114 Bergen Offentlige Bibliotek Loddefjord filial
2120115 Bergen Offentlige Bibliotek Fyllingsdalen filial
2120111 Bergen Offentlige Bibliotek Fana filial
2120113 Bergen Offentlige Bibliotek Landås filial
2460101 Bergen Offentlige Bibliotek Sletten BibLab
2120117 Bergen Offentlige Bibliotek Åsane filial
2460102 Bergen Offentlige bibliotek Ny-Krohnborg fellesbibliotek
2120101 Bergen Offentlige Bibliotek Hovedbiblioteket

Bib. nr. Lokasjon
2120101 Bergen Offentlige Bibliotek Hovedbiblioteket
2460100 Bergen Offentlige Bibliotek Laksevåg bibliotek
2120114 Bergen Offentlige Bibliotek Loddefjord filial
2120115 Bergen Offentlige Bibliotek Fyllingsdalen filial
2120111 Bergen Offentlige Bibliotek Fana filial
2120113 Bergen Offentlige Bibliotek Landås filial
2460101 Bergen Offentlige Bibliotek Sletten BibLab
2120117 Bergen Offentlige Bibliotek Åsane filial
Bergen Offentlige Bibliotek Bergen Fengsel filial
2120183 Bergen offentlige bibliotek Bjørgvin fengsel
2120116 Bergen Offentlige Bibliotek Ytre Arna filial
2120101 Bergen Offentlige Bibliotek Hovedbiblioteket

Bib. nr. Lokasjon
2120101 Bergen Offentlige Bibliotek Hovedbiblioteket
2120117 Bergen Offentlige Bibliotek Åsane filial
2120113 Bergen Offentlige Bibliotek Landås filial
2460101 Bergen Offentlige Bibliotek Sletten BibLab
2120111 Bergen Offentlige Bibliotek Fana filial
2120115 Bergen Offentlige Bibliotek Fyllingsdalen filial
2120114 Bergen Offentlige Bibliotek Loddefjord filial
2460100 Bergen Offentlige Bibliotek Laksevåg bibliotek
2460102 Bergen Offentlige bibliotek Ny-Krohnborg fellesbibliotek
2120101 Bergen Offentlige Bibliotek Hovedbiblioteket

Bib. nr. Lokasjon
2120101 Bergen Offentlige Bibliotek Hovedbiblioteket
2120117 Bergen Offentlige Bibliotek Åsane filial
2120116 Bergen Offentlige Bibliotek Ytre Arna filial
2120113 Bergen Offentlige Bibliotek Landås filial
2460101 Bergen Offentlige Bibliotek Sletten BibLab
2120111 Bergen Offentlige Bibliotek Fana filial
2120115 Bergen Offentlige Bibliotek Fyllingsdalen filial
2120114 Bergen Offentlige Bibliotek Loddefjord filial
2460100 Bergen Offentlige Bibliotek Laksevåg bibliotek
2120101 Bergen Offentlige Bibliotek Hovedbiblioteket

Tilbake til våre ruter