Informasjon vedrørende Korona-viruset

Oppdatering: Vi følger myndighetenes oppfordring og viderefører tiltakene frem til og med 20. april.

Regjeringen iverksatte den 12 mars de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Viktige samfunnsinstitusjoner som skoler, barnehager og utdanningsinstitusjoner stenges. Kultur- og idrettsarrangement avlyses, og en rekke virksomheter har fått forbud mot drift, som servering, treningssentre, frisør, m.v. Det er videre lagt en rekke restriksjoner på reise- og bevegelsesfrihet for individer i Norge.

Slik vil dette påvirke produktet fjernlån

På bakgrunn av at fylkeskommuner, Viken, Bøvat, Vestlandet, Innlandet, Trøndelag, Oslo og Deichman har stengt sine biblioteker, vil ikke NBT ha muligheten for å levere eller hente bøker/medier. Pr nå så har det blitt bestemt at rutene ikke vil gå frem til og med 20. April.

Fjernlån

Enkelte biblioteker rundt om i landet ønsker oppstart av fjernlån. Det vil si at NBT starter igjen med fjernlån 29.april, men ikke med standard ruteplan. Det vil i en periode være alternativ leveringsplan.

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, ta kontakt

NBT følger nasjonale helsemyndighetens anbefalinger.

Resterende varestrømmer.

NBT vil fortsette som normalt.

Med vennlig hilsen,
Christian Narmo
CEO