Våre ruter for fjernlån

Vi kjører bøker for fjernlån til hele Norge. Her finner du våre bilers ruteoversikt til landets biblioteker. Søk etter ditt libnummer eller biblioteknavn for å se hvilke dager vi besøker deg, eller let i rutetabellen hvis du ikke husker ditt libnummer.

I feltet legges altså Libnummer eller biblioteksnavn inn.


Rutetabell