Kvalitet, miljø og etikk – våre løfter

Som en fullverdig logistikkaktør, er NBTs suksess først og fremst knyttet til våre kunders suksess. Ofte vil våre medarbeidere fungere som våre kunders representanter utad, for eksempel under levering av pakker ut til sluttkunden. For hvem møter du oftest; den du bestiller pakker fra, eller budet som leverer dem?

For mange er også miljø og bærekraft viktigere enn noen gang, både hos våre kunder og deres sluttkunder – og ikke minst for oss i NBT.

Nettopp derfor er det viktig for oss å føre en internpolitikk som sørger for at kvalitet og bærekraft er synlig i alt vi gjør. Vi mener det er veien til vekst, både for oss selv og deg. Og for å holde oss til den ambisjonen, har vi uttrykt noen løfter.

Vår kvalitetspolitikk

  • Vi skal utfordre markedet gjennom teknologisk smarte løsninger som forenkler kundens hverdag. Kvalitet og stolthet skal gjenkjennes i alt vi gjør i møte med kunder og samarbeidspartnere.
  • NBT utfører de oppdrag vi skal utføre i henhold til kundens krav og betingelser, og vi leverer det produktet kunden ønsker. Et av våre kvalitetsmål er at 95% av de leveranser vi utfører skal være innenfor de krav som er satt, og alle våre tjenester skal være sporbare i henhold til kundens krav.
  • NBTs ansatte er våre viktigste ressurser. Vi har i all hovedsak fast ansatte som utfører våre tjenester.
  • Vi skal følge de lover, forskrifter og etiske retningslinjer som er gjeldende til enhver tid, og skal som et minimum dekke krav i NS-EN ISO 9001.
  • NBT etterstreber til enhver tid å oppnå kontinuerlig forbedring i de prosesser og prosedyrer som er etablert i organisasjonen.

Vår miljøpolitikk

  • NBT har et overordnet ansvar for å kunne legge til rette for at alle ansatte og samarbeidspartnere kan gjennomføre de mest tidsriktige miljøtilpassede løsninger for alle parter.
  • Vi skal etterleve miljøpålagte lover og krav fra kunder, myndigheter, interessepartnere, ISO 14001 og egne pålagte krav.
  • NBT skal til enhver tid jobbe med kontinuerlig forbedring av miljøprestasjonen.

Les mer om våre tiltak for grønn logistikk og transport.