Fra norsk bibliotektransport til NBT og videre

«Hvorfor må jeg vente så lenge på en bok jeg ønsker å låne på biblioteket?»

Det spørsmålet var bakgrunnen for at NBT ble stiftet i 2002, med to ansatte, én bil og omlasting på kjøkkenbordet. Den gang var vi bare norsk bibliotektransport. I dag er NBT mye mer.

På 20 år har vi utviklet oss fra å være en lokal pakketransportør med noen få biler, til å bli landsdekkende. 145 ansatte, 14 egne terminaler fordelt på lokasjoner fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord, et automatisert 3PL-lager nord for Oslo og mer enn 85 daglige ruter som betjenes med egne, elektriske biler og fast ansatte, uniformerte sjåfører. Fra 2019 til 2023 går vi dessuten fra 600 m² lagerflate til 30 000 m². 

I dag er NBT en fullverdig og moderne logistikkbedrift, som tilbyr transporttjenester og profesjonell lagerstyring til bedriftsmarkedet i hele Norge. Vi satser stort på moderne teknologier som gir kundene våre gode og konkurransedyktige logistikktjenester på en enkel måte.

Det skal være enkelt å samarbeide med oss i NBT.

Vi tar hele pakka

NBT er en fullverdig logistikkbedrift som utfører lager og 3PL tjenester i tillegg til pakketransport for bedrifter. Vi har et omfattende og fleksibelt distribusjonsnett over hele Norge, og frigjør tid som du kan bruke på å gjøre det du og din bedrift kan best.

Vi frigjør tid som du kan bruke på å gjøre det du og din bedrift får mest igjen for.

Illustrasjon. Fem ulike NBT-ansatte i felles uniform.

Vi er stolte av våre medarbeidere

Hos NBT er det våre ansatte som er vår viktigste ressurs. Vi har mange dyktige medarbeidere med et bredt mangfold av bakgrunner og ulike aldre. Det gir en god dynamikk i selskapet.

Sammen utgjør vi et sterkt team som er opptatt av å yte god service og å være innovative i det vi tenker og gjør. Alle bidrar til å gjøre en forskjell, som har gjort at vi har vokst og blitt et stort og fullverdig logistikkselskap i dag.

Vi dyrker individet, skaper muligheter for alle, og satser på interne karrieresteg. De som ønsker det, skal kunne få sjansen til å utvikle seg og vokse i egen organisasjon.

Våre verdier

Våre kjerneverdier er bygget på tre viktige pilarer:

  • Stolt
  • Utfordrer
  • Kvalitet

Vi er en innovativ transport og logistikkbedrift med høy kompetanse og en god kultur i hele organisasjonen vår. Det gjør NBT til et selskap som det er spennende, utviklende og godt å jobbe i. 

Verdiene tar vi med oss ut til kundene våre, og derfor skal vi være det foretrukne valget for bedrifter som trenger gode transportløsninger for sine bedriftspakker, og smidige lagerløsninger som tar vare på hele vareflyten.

Kjerneverdier også i teknologien

I tillegg til solid kompetanse hos våre ansatte, så streber vi etter å levere kvalitet i alle ledd ved også å utnytte gode teknologiske løsninger. Våre teknologileverandører er nøye utvalgt, hvor kriteriene er de samme: innovasjon, kompetanse og kultur.

Vårt operasjonelle datasystem, sammen med våre dyktige medarbeidere, sørger for at dine varer blir plukket, pakket og transportert – raskt effektivt og sporbart.

For å få til en helhetlig og systematisk håndtering av pakker, installerte vi i 2020 et topp moderne sorteringsanlegg. Hver eneste pakke blir faktisk sortert ned på hvilken bil som skal levere pakken – automatisk. Ved å utnytte tilgjengelig teknologi, frigjør vi tid for våre ansatte og samtidig øker presisjonsnivået på tjenestene våre.

Miljø og bærekraft står sentralt

«NBT har et overordnet ansvar for å legge til rette for at alle ansatte og samarbeidspartnere kan gjennomføre de mest miljøtilpassede løsninger for alle parter.»

Slik står det i våre interne retningslinjer. Vi er en miljøbevisst bedrift. Derfor har vi, blant annet, startet innfasingen av nullutslippsbiler. Mot slutten av 2022 vil alle våre 85+ biler være elektriske. Det er vi stolte av!

Alle våre fremtidige nybygg vil også være BREEAM-NOR-sertifiserte. Det betyr at vi tenker bærekraft i alle ledd på logistikkbygg som vi eier og drifter selv. I tillegg til å være en Miljøfyrtårn-bedrift, er vi i også ISO 9001- og 14001-sertifiserte ved utgangen av 2022.

Målet, på slutten av dagen

Vi skal være den foretrukne logistikkpartneren for bedrifter som søker gode og moderne løsninger for 3PL, transporttjenester og lagerstyring i Norge. NBT skal også være den mest innovative og teknologidrevne leverandøren av helhetlige logistikktjenester som bidrar til å øke våre kunders konkurransekraft i sine markeder. Til dette har vi uttrykt konkrete løfter – for når du lykkes, lykkes også vi.