Grønn logistikk og transport for et miljøvennlig frakt-Norge

Når vi snakker om grønn logistikk, mener vi å levere effektive logistikk og transporttjenester med bærekraft og miljøvennlighet i fokus gjennom hele verdikjeden.

Med NBT som partner, kan du være trygg på at oppdraget ditt blir utført av en moderne bedrift som faktisk bryr seg om, og legger innsats i, grønn logistikk og transport. Fra og med sommeren 2022 ble alle våre 85 varebiler i hele Norge elektriske null-utslippsbiler.

Illustrasjon. En varebil står til elektrisk lading.
Fra og med sommeren 2022 er alle våre biler elektriske.

Med en rekkevidde på hele 350 kilometer, transporterer hver og en av varebilene bedriftspakker for alle slags kunder ut fra 14 terminaler spredt over hele Norge, på en bærekraftig motor. Å kunne representere et miljøvennlig frakt-alternativ for deg som er opptatt av bærekraft er viktig for oss.

Ved å benytte våre transporttjenester har du automatisk tatt et miljøvennlig valg. Grønn logistikk og transport i hele Norge – uten at det koster mer.

Ikon av en varebil i en grønn sirkel som vender natur og elektrisitet

Sertifiserte innen grønn logistikk

NBT er en moderne bedrift som tenker miljø og bærekraft gjennom hele verdikjeden vår. Vi ser det som vesentlig å ta i bruk teknologier og rutiner som bidrar til effektiv vareflyt med minst mulig miljøpåvirkning.

Nå bygger vi to nye terminaler og lagre i Oslo og Larvik som begge er BREEAM-NOR-sertifiserte. De er bygget med materialer og metode som sørger for lavere forbruk av energi, med bærekraft og miljø i fokus. 

Vi er i tillegg Miljøfyrtårn-sertifiserte, og skal i løpet av 2022 også være ISO-14001-sertifiserte. Disse dreier seg om innarbeidede rutiner i hele organisasjonen som gjør at vi har et kontinuerlig fokus på å redusere energiforbruk, sørge for god avfallshåndtering, og effektiv transport.

Vi har som mål å være miljøvennlig i alle ledd – transport, lager og tredjepartslogistikk. Bra for deg, dine kunder, og oss.

Fotografi av pappesker med et grønt blad liggende på toppen.

Vi tar i bruk teknologi som verner om miljøet

Vi ønsker å være med på å sette en ny standard for bærekraftig logistikk i hele Norge. I dag er det viktigere enn noen gang før å ta vare på miljøet – og når teknologien for å gjøre det er tilgjengelig, ser vi ingen grunn til å ikke ta den i bruk.

Et av våre overordnede mål er at du som er opptatt av miljøet skal ha et reelt alternativ når det gjelder transport- og lagertjenester – uten at du behøver å bruke mer tid eller mer penger på det. 

Med oss som grønn logistikk-partner får du en landsdekkende bidragsyter innen pakketransport og lagerstyring som tenker bærekraft hele veien.