Når bør du tenke på å outsource lageret?

Fotografi over skulderen til en mann som ser på et fullt varelager.

Å outsource lageret til en tredjepart er noe stadig flere bedrifter gjør for å optimalisere sin logistikk og fokusere på kjernevirksomheten. Men før du tar en slik beslutning, er det flere viktige faktorer du bør vurdere. Når er det på tide å sette vekk lageret?

Når vil det lønne seg å sette vekk lagerdriften?

Det kommer stadig nye varer inn på lageret og det er for lengst blitt mangel på plass der inne. Dere har allerede annektert et naborom som egentlig skulle brukes til noe annet. Lageret burde bygges ut, eller dere burde finne et nytt og større lokale, men budsjettet strekker ikke til.

Det er allerede for få på jobb, og en har blitt sykemeldt, men varene må fortsatt mottas, pakkes og sendes – og midt i det hele skal det helst legges en strategi for bedriftens videre vekst.

Høres det kjent ut? Slike problemstillinger er det små og mellomstore bedrifter over hele landet som føler på, men det finnes en løsning!

Når lageret sluker penger

Det kan umulig bli noe billigere å sette jobben vekk til en tredjepart, tenker du kanskje. Men outsourcing av lageret kan potensielt gi betydelige kostnadsbesparelser for bedriften din. 

Når en ekstern 3PL-leverandør tar ansvar for varelageret ditt, kvitter du deg, for eksempel, med behovet for store investeringer i teknologi, lagerlokaler og bemanning. I tillegg kan du dra nytte av stordriftsfordeler som din 3PL-partner allerede har etablert. Dette kan resultere i lavere kostnader for lagerstyring, bemanning, utstyr, og frakt.

Når det ikke går fort nok

Profesjonelle leverandører av 3PL har spesialisert seg på lagerhåndtering og effektiv logistikk. Deres ekspertise og erfarne team av spesialister kan optimalisere driften av lageret ditt. Dette inkluderer optimaliserte prosesser for mottak, lagring, plukking, pakking og sending av varene dine. 

I tillegg blir ofte det samlede plassbehovet redusert. Du bruker altså mindre lagerplass enn om du hadde holdt og driftet lageret selv. Ved å utnytte ekstern kompetanse, kan du forvente økt effektivitet i hele leveransekjeden. Dette gir ofte en raskere og nær feilfri håndtering av dine kundeordre.

Når du ikke får gjort det du skal

Ved å kjøpe lagerhotell og tilknyttede tjenester, kan bedriften din fokusere mer på det dere faktisk driver med – kjernevirksomheten. Typisk handler dette om å faktisk selge varene deres. Når du overlater lagerstyring, plukk, pakk og transport til en pålitelig logistikkpartner, frigjør du tid og ressurser som kan investeres i salg, markedsføring, produktutvikling og kundeservice. Dette kan gi bedriften en betydelig konkurransefordel.

Fotografi av uniformert NBT-ansatt som overser pakkesorteringsmaskinen.

Når datasystemene ikke fungerer

3PL-leverandøren bruker ofte moderne teknologi for å effektivisere og optimalisere lagerdriften, i form av WMS, lagerautomater, sorteringsmaskiner, og annet.

Automatisert kommunikasjon mellom ditt og leverandørens systemer – eller gode integrasjoner – er vanlig og sikrer høy effektivitet og gjennomsiktighet. Mange har også erfaring med å håndtere ulike produktgrupper og kunder, noe som gir dem verdifull innsikt og kompetanse de kan dele med deg.

Ved å outsource lageret får du tilgang til denne teknologien og ekspertisen, uten selv å investere i dyre systemer og opplæring av personalet ditt. Leverandøren bidrar også med optimalisering av varelageret og kontroll på varebeholdningen. Dette er nyttig for dine innkjøp, når du må balansere kapitalbinding og evnen til å selge og levere varer.

Når bedriften vokser – eller krymper

Bedriftens behov kan variere over tid, spesielt hvis det er sesongvariasjoner eller svingninger i etterspørselen. Noen kan oppleve plutselig vekst som sprenger lagerkapasiteten før de rekker å tilpasse seg, andre kan føle på nedgang som presser kostnader og overflødig bemanning.

Når du kjøper lager- og logistikktjenester fra en tredjepart, får du en fleksibel løsning. En god logistikkpartner kan tilpasse kapasiteten etter ditt behov, slik at du ikke betaler for mer enn du faktisk trenger. Dette gir bedriften din en bedre skalerbarhet, og du kan tilpasse deg endringer i markedet raskere.

Når det blir for mange feil

Nøyaktighet og feilhåndtering er kritiske faktorer i enhver sammenheng – også i logistikken. En erfaren leverandør av tredjepartslogistikk vil ha etablerte arbeids- og kontrollprosesser for å minimere feil i plukking, pakking og forsendelse av varer. 

Ofte støttes disse av smarte teknologiske løsninger som også gir deg all den innsikten du har behov for. Dette bidrar til å redusere returer og reklamasjoner, som betyr flere fornøyde kunder.

Er det på tide å outsource ditt lager?

Å outsource lageret til en profesjonell leverandør av tredjepartslogistikk kan gi betydelige fordeler for bedriften din. Reduserte kostnader, høyere effektivitet, økt fokus på kjernevirksomheten, tilgang til moderne teknologi, skalerbarhet, og redusert risiko for feil er blant de viktigste argumentene for å vurdere outsourcing.

Imidlertid er det avgjørende å vurdere din potensielle leverandør nøye, deres kompetanse, referanser og omdømme, før du tar en endelig beslutning. Når outsourcing blir riktig gjennomført, kan det være et strategisk skritt som gir bedriften din økt konkurransekraft og rigger dere til for vekst.

Vil du høre mer om lagerstyring eller komplett tredjepartslogistikk? Som folk som er over gjennomsnittet interesserte i logistikk, vil vi gjerne fortelle mer om hvordan vi kan gjøre din hverdag lettere. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!