Fordelene med et automatisert lager

Illustrasjon. Automatiserte lagersystemer, med roboter som plukker varer fra hyller og rullebånd.

I dagens marked er det stadig viktigere å effektivisere og optimalisere forsyningskjeden. Et automatisert lager er en fremtidsrettet løsning som kan bidra til å øke produktiviteten og redusere kostnadene i logistikkprosessen.

Det har mange fordeler, men kan være en betydelig investering. Men finner du en logistikkpartner som prioriterer teknologi, kan du få alle fordelene uten å tømme banken.

Økt effektivitet og produktivitet på lageret

En av de største fordelene ved et automatisert lager er effektiviteten det injiserer i logistikkprosessen. Ved å automatisere oppgaver som plukking, pakking og lagring av varer, kan du oppnå en betydelig økning i produktiviteten. 

Automatisering gjør det mulig å håndtere en større mengde varer på kortere tid, som igjen fører til raskere leveringstider og fornøyde kunder. Et automatisert lager kan også redusere risikoen for menneskelige feil som kan oppstå under manuell håndtering av varer – her hjelper det også med en profesjonell partner som spesialiserer seg på lagerstyring.

Høy prislapp, høye besparelser

En annen fordel ved et automatisert lager er kostnadsbesparelsene det kan gi. Selv om implementeringen av en slik løsning kan være en stor investering i begynnelsen, vil det på lang sikt bli en betydelig reduksjon i kostnadene dine.

Automatisering kan redusere behovet for manuelt arbeid, noe som betyr færre ansatte og dermed lavere lønnsutgifter. I tillegg kan det bidra til å minimere tap og skader på varer, noe som reduserer kostnadene knyttet til erstatning og avfallshåndtering. 

Ved å samarbeide med en logistikkleverandør som allerede har et automatisert lager implementert, kan du og bedriften din oppnå betydelige økonomiske gevinster uten den høye prislappen.

Fotografi av et automatisert shuttlesystem for lager. Varekasser rulles på bånd foran pallereoler.

Optimal utnyttelse av lagerplassen

En automatisert lagerløsning kan også bidra til bedre utnyttelse av lagerplassen. Automatiserte systemer kan optimalisere lagringskapasiteten ved å utnytte hver eneste kvadratmeter på en effektiv måte. Dette betyr at bedriften din kan lagre flere varer på mindre plass, noe som kan være spesielt gunstig om dere har begrenset lagerkapasitet. 

Ved å utnytte lagerplassen på en optimal måte kan du også redusere behovet for ekstern lagring, noe som kan være kostbart. Ved å samarbeide med en logistikkleverandør som har et automatisert lager, kan bedrifter få mest mulig ut av tilgjengelig plass, uten å betale ekstra.

Forbedret sporbarhet og kontroll over lagerbeholdningen

I tillegg til effektivitet, kostnadsbesparelser og optimal utnyttelse av lagerplassen, kan samarbeid med en logistikkleverandør med et automatisert lager også bidra til bedre sporbarhet og kontroll over lagerbeholdningen. 

Automatiserte systemer kan gi nøyaktig informasjon om hvor hver enkelt vare befinner seg til enhver tid. Dette gjør det enklere å håndtere forsyningskjeden, planlegge innkjøp og unngå utsolgte varer. Bedriften din kan også få bedre kontroll over lagerbeholdningen, noe som kan bidra til å redusere tap og unødvendige innkjøp.

Oppnå en konkurransefordel

Innovasjon og effektivitet er viktig for å skape vekst. Stødig lagerdrift og et godt samarbeid med en profesjonell logistikkpartner kan gi din bedrift en konkurransefordel. Ved å implementere en automatisert lagerløsning kan dere oppnå økt produktivitet, reduserte kostnader, bedre utnyttelse av lagerplassen og bedre sporbarhet. Det bedrer logistikkprosessen og øker kundetilfredsheten.

I tillegg åpner besparelsene tid og ressurser til at du og bedriften kan fokusere på deres kjernevirksomhet – det dere faktisk tjener penger på. Ved å sette logistikken vekk til noen som kan optimalisere den, kan dere arbeide mot reell vekst i kjernevirksomheten.

Omfavne nye løsninger

Teknologi utvikler seg stadig, og da er det viktig å omfavne nye løsninger som kan være til fordel for bedriften. I stedet for å investere i eget automatisert lager, kan din bedrift samarbeide med en logistikkleverandør som allerede har dette på plass.

Vi i NBT har, for eksempel, småpakkesystemer fra AutoStore i tillegg til shuttlesystemer for paller i reoler for plassutnyttelse.

Når samarbeidet gjøres riktig, kan det gi betydelig avkastning i form av økt effektivitet og reduserte kostnader. Så hvorfor ikke ta en uforpliktende prat med oss for å få din bedrift over på en automatisert lagerløsning? Det kan være akkurat det som trengs for å ta bedriften til neste nivå.