Miljøvennlig transport – du kan gjøre det til et reelt alternativ!

Bildet viser grønn lastebil, varebil, fly og båt for å illustrere miljøvennlig transport

Miljøvennlig transport har blitt en del av dagligtalen vår, og snart er disse de beste alternativene for å frakte varene dine, uansett hva du måler mot. Er miljøvennlig transport et alternativ for deg? Lær mer om mulighetene dine her.

Hva menes egentlig med miljøvennlig transport?

Miljøvennlig transport og grønn logistikk er store tema som handler om hvordan du som kjøper av transporttjenester kan bidra til å redusere utslipp. Men det handler også om hvordan varene dine blir fraktet.

Transportbransjen har gjort store fremskritt de siste årene. Mer miljøvennlig transport er et reelt alternativ – men det krever litt av deg å finne det og ta det i bruk.

Det finnes transportselskaper som tilbyr grønn transport i betydningen nullutslipp. I byene har det blitt mer og mer vanlig at vareleveringen skjer med sykkel eller elektriske varebiler. Noen transportører har også etter hvert tatt i bruk nullutslippskjøretøy i sin lokaldistribusjon – også utenfor byene.

For deg som vareeier og kjøper av transporttjenester, handler det også om hvordan du pakker varene dine. Desto mindre plass dine varer tar på transportmidlet, desto mer bidrar du til å redusere klimaavtrykket. Å sampakke flere produkter i samme emballasje når det er mulig, er også en god løsning.

Når bør du vurdere et mer miljøvennlig alternativ?

Bildet viser en rad med hvite elektriske lastebiler som står ved ladestasjon

Svaret er egentlig alltid, når du selv kan påvirke valg av transportløsning. Bærekraft blir stadig viktigere for mange, og vi har alle noe å tjene på å velge miljøvennlige alternativer – inkludert din bedrift.

Å velge mer miljøvennlig transport kan helt enkelt være en god strategi, med klare fordeler for miljøet. Sannsynligheten er høy for at du har kunder som er opptatt av å redusere utslipp og bidra til en mer bærekraftig vareleveranse. Er du leverandør til offentlige virksomheter, har du sikkert også lagt merke til at de ofte stiller krav til mest miljøvennlig transport. I så fall har dere, du og kundene dine, noe til felles som begge parter kan tjene på.

I praksis, bør du vurdere å benytte transportselskaper som tilbyr levering med elektriske eller tilsvarende nullutslippsvarebiler, eller mindre lastebiler når varene i stor grad består av pakker. Det er fordi lastekapasiteten, altså hvor mye bilene kan laste i antall kilo, oftest er mindre enn for tilsvarende fossildrevne kjøretøy.

Enkle steg du kan ta for å bli mer miljøvennlig

Ja, det er mulig å velge miljøvennlige transportalternativer! Dersom varene du selger kan sendes som pakker, har du veldig gode forutsetninger for å lykkes med valg av mer miljøvennlig transport til dine kunder.

  • Start med å kartlegge sendingsmønsteret ditt: Sender du, eller kan du velge pakketransport for mange av leveransene dine?
  • Kartlegg transportbedrifter som tilbyr mer miljøvennlige transportløsninger.
  • Be aktuelle transportører om å hjelpe deg med å velge riktig transportprodukt for dine varer.
  • Vurder om du kan benytte andre transportprodukter som gir samme eller bedre servicegrad og som samtidig er mer miljøvennlige.
  • Tilbyr transportøren andre tjenester som også kan bidra til mindre miljøbelastning?

Følger du disse rådene, er det stor sannsynlighet for at du vil lykkes i jakten på en mer miljøvennlig leveranse.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Som folk som er over gjennomsnittet interessert i grønn logistikk og bærekraft, vil vi gjerne høre om deg og dine logistikkbehov. Du kan når som helst ta kontakt med oss for en hyggelig prat uten forpliktelser.

Les mer om våre miljøvennlige transporttjenester.