Slik kan din bedrift redusere klimautslipp fra transport

Fotografi av en hånd som holder et papirutklipp av en varebil foran en skogsbakgrunn.

Det har aldri vært større fokus på å redusere klimautslipp – med god grunn. Transport har tradisjonelt sett vært en bransje som har stått for betydelige utslipp av klimagasser. Heldigvis er dette i ferd med å endres, blant annet gjennom innfasing av elektriske varebiler, sykler og andre miljøvennlige fremkomstmidler. 

Men løsningen er ikke bare elektriske biler alene, men heller hvordan vi sammen kan bidra til å redusere det samlede forbruket av energi. La oss snakke litt om hva du som vareeier kan bidra med for å redusere klimautslippet til din bedrift.

Klimavennlig transport alene er ikke nødvendigvis billigere

Med dagens strømpriser er det lett å forstå at de elektriske distribusjonsbilene ikke nødvendigvis koster mindre å kjøre enn fossildrevne biler. De er heller ikke billigere i innkjøp for transportbedriften.

Likevel velger noen transportører å satse på klimavennlige løsninger, som for eksempel elektriske varebiler, nettopp for å bidra til å redusere klimautslipp. Men det er jo ikke nødvendigvis kompatibelt med din bedrifts budsjett. Med dyrere transportmiddel, kan det jo hende prisen for transporttjenesten også går opp! Så hva gjør du?

Reduser kostnader for å redusere klimautslipp

Ofte er det nettopp prisen som veier tyngst når beslutningen om valg av transportør skal tas. Hvis du i tillegg ønsker at varene til dine kunder skal leveres med nullutslipp, kan det altså bli litt vanskelig.

Men, å fokusere på tjenesteprisen alene gir ikke nødvendigvis et riktig bilde av transportutgiftene og hva du potensielt har å tjene på det. Det handler vel så mye om hvordan du som vareeier velger å bruke fraktavtalen og de tilgjengelige transportproduktene.

I tillegg, hvordan du velger å pakke varene du skal sende, og frekvensen på leveransene ut til kundene dine, har betydning på både miljøbelastningen og de samlede transportutgiftene dine.

Fotografi av en person som pakker en pappeske ut av en annen pappeske.
Emballasje som ikke passer til innholdet er en irritasjon for både kunde og miljø.

Emballasje, planlegging og frekvens

Du har sikkert handlet i en nettbutikk og opplevd å få levert varen i en eske som åpenbart er alt for stor i forhold til varen du har kjøpt. En naturlig forklaring er at nettbutikken har et begrenset antall eskestørrelser å ta av når en vare skal pakkes for transport.

Det samme er gjerne også tilfellet når en bedrift skal sende en vare til en annen bedrift (B2B) – men må det være slik?

Bruk emballasje som passer til innholdet

Hvordan du velger å pakke for transport har faktisk stor betydning for det samlede klimaregnskapet i din bedrift. 

Er emballasjen du bruker tilpasset de produktene du selger? Kanskje beslutningen om innkjøp av pappesker og annet forbruksmateriell ble tatt da det var mindre fokus på miljø og bærekraft? Eller kanskje ditt varesortiment har endret seg over tid, slik at bedriften med fordel kunne se på emballasjen på nytt?

Uansett, vil en mer optimal pakking av varer for forsendelse bidra til både redusert klimautslipp og reduserte transportkostnader.

Planlegg leveringsruten så effektivt som mulig

At du gjør ditt aller beste for å levere i henhold til dine kunders forventninger og krav er det ingen som tviler på. Transportselskapene benytter oftest også en transportplan som er tilpasset de ulike transportproduktene.

Men, et spørsmål du bør stille i møte med valg av transporttjenester er i hvilken grad, eller på hvilken måte, transportøren planlegger gjennomføringen av oppdraget ditt. I dag finnes det gode systemløsninger som i betydelig grad bidrar til å planlegge et stort antall oppdrag raskere og mye mer effektivt.

Det handler om å sørge for optimal utnyttelse av en distribusjonsbil, gjennom å blant annet redusere antall kjørte kilometer. Velger du en transportør med en effektiv kjøreplanlegger, bidrar du til å redusere unødvendig energibruk.

Ikke alle pakker er hastepakker

Mange bedrifter velger, kanskje litt for ofte, transportprodukter med kortest mulig leveringstid. Her er det mange tiltak som kan bidra til både reduserte kostnader og redusert utslipp av klimagasser.

Har du for eksempel gjennomført en «cost to serve»-analyse av dine kunder? Altså: hva koster det å betjene kundene, holdt opp mot hvilke produkter de faktisk kjøper, frekvensen på bestillingene, og hvor varene faktisk blir levert.

Kanskje kan resultatet av en slik øvelse bli at noen kunder med fordel kan få varer levert annenhver dag i stedet for hver dag. For noen kunder kan det være godt nok, i tillegg til at begge parter da bidrar til reduserte transportkostnader og et lavere fotavtrykk. Dermed kan en konsekvens også bli at du putter to varer i en og samme eske, som tidligere ville gått med kun én vare.

Illustrasjonsfoto av en lyspære tegnet på grovpapir, med en sammenkrøllet grønn papirlapp i lyspæren.

Tips til deg som vil redusere bedriftens klimautslipp, og samtidig holde transportkostnadene nede

  1. Tenk på hvordan du pakker varene for frakt. Pakken skal tåle transport, men heller ikke være større enn nødvendig – her kan du redusere kostnader og miljøavtrykket.
  2. Snakk med transportøren din. Hvilke transportprodukter tilbys, og hvordan passer de til ditt behov der transportkostnad og miljøregnskap er hensyntatt?
  3. Spør transportøren om de tilbyr miljøvennlig levering, og prøv å lære litt om hvordan oppdragene blir planlagt for gjennomføring. Det sier mye om transportørens evne til å tenke på både økonomi og bærekraft.
  4. Hvilke andre miljø- og bærekraftstiltak kan bidra til å redusere klimautslipp i din bedrift – og hos transportøren?

Har du behov for et transportselskap som tenker grønt?

Som profesjonell transportaktør gjør vi vårt beste for å ha gode, miljøtilpassede løsninger. Hvis du vil høre mer om våre transporttjenester kan du når som helst ta kontakt for en uforpliktende samtale.