Kvalitet helt inn til ryggmargen

Det er lett å påstå at man tilbyr kvalitet, men vi kan virkelig stå for det. Vi måles gjerne på punktlighet, fleksibilitet og pris når våre kunder skal vurdere vår kvalitet opp mot andre aktører i bransjen.

Der er vi selvfølgelig både konkurransedyktige og stolte over det vi leverer, men vi velger å legge listen enda høyere.

Våre kunder krever punktlighet og trygghet, da er NBT en naturlig samarbeidspartner.

Vårt ansvar er like stort ovenfor våre ansatte som våre kunder. Alle som er engasjert av NBT er ansatt i organisasjonen med ansettelsesavtaler iht. norsk lovverk. Samtlige ansatte kommuniserer dessuten på norsk og vi bruker mye ressurser for at den enkelte skal trives og ha det godt hos oss.

Tydelig miljøprofil

Vi tar også vare på de rundt oss. I år oppgraderte vi bilparken vår med 60 nye biler for å imøtekomme de miljøkravene vi har satt oss, og som kreves for miljøtårnsertifisering. 10% av de nye bilene er elektriske. Bilene er tilpasset dagens behov for ulike distrikter og type sendinger. Vi har også tatt høyde for økende volum.

NBT ønsker også å utfordre og stille krav til ny teknologi. Vi er en av de første i pakkedistribusjonsbransjen med algoritmestyrte sendinger.

Kontakt oss

For rådgiving og tilbud ber vi deg ta kontakt med en av våre selgere.