NBT i Trondheim flytter

NBT I Trondheim flytter til nye og større lokaler. For å tilrettelegge for, og møte vår fremtidige, vekst har vi nå sikret oss ny lokasjon for vår drift i Trondheim. Dette vil sikre gode forutsetninger for effektiv drift og utøkt tjenestespekter i regionen. Innflytting til vår nye site i Trondheim skjer i løpet av desember 2022, altså om litt over en måned

NBTTrondheim flytter til ny lokasjon på Lade

Det nye lokalet som ligger på Lade har 800m2 som består av terminal, lager og kontor for våre ansatte i Trondheim. Adressen er: Haakon VIIs gt 23c, 7041 Trondheim og ligger på Lade som ligger langs hovedfartsåren E6.

Den nye terminalen har egne kjøreporter med direkte adgang til terminalen for enkel lasting og lossing. Tomten tilbyr dessuten fast parkeringsområde med ladepunkter for bilene våre som er elektriske.

Flyttingen er en del av den mye omtalte utvidelsen som NBT er midt oppe i. Gjennom 2023 skal selskapet også flytte hovedkontoret fra Frogner til Kløfta og bygge nytt logistikksenter i Larvik.