Saba er nyvalgt verneombud i NBT

Bildet viser Saba som er nyvalgt verneombud i NBT.
Saba er nyvalgt verneombud

Saba er nyvalgt verneombud i NBT. Fredag den 29. oktober ble Saba klappet inn som vårt nyvalgte verneombud. Hun ble forøvrig enstemmig valgt. Vi er utrolig glade og stolte av at Saba sa seg villig til å ta rollen som verneombud hos oss i NBT.

Som nyvalgt verneombud får hun en sentral og viktig rolle i NBT.Saba er i tillegg til verneombud til daglig på plass i kundesenteret vårt der hun bistår med hjelp og støtte til alle de fine kundene våre. Dersom du har behov for support treffer du helt sikkert på Saba eller en av de andre flotte medarbeiderne der. Saba representerer også en stadig økende kvinneandel i NBT. Vi er veldig opptatt å knytte til oss flere kvinner på alle nivåer i bedriften vår.