Eksterne lager halverte leveringstiden lokalt for Betek Norge

Fotografi av Betek Norge og EL-PROFFENs hovedkvarter i Kristiansand.

Elektrikerforhandler Betek Norge opplevde et svakere marked, som en følge av stor nedgang i byggeaktiviteten i Norge.

En viktig del av løsningen for å holde seg relevante og sikre vekst, ble å komme tettere på kundene med eksterne lager, og posisjonere seg for å stå klare når markedet tar seg opp igjen.

– NBT sine muligheter på lagertjenester åpnet en helt ny virkelighet for oss.
Portrett av Torgeir Aasen. Foto: Betek Norge AS
Torgeir Aasen
Driftssjef, Betek Norge AS

Møter nedgangstid med langsiktig posisjonering

I likhet med de aller fleste som leverer produkter til bygg og anlegg, merker Betek Norge at byggeaktiviteten i landet har blitt lavere enn normalt. Da får naturlig nok også elektrikerne mindre å gjøre, og kjøper tilsvarende mindre varer.

– Men vi har vært gjennom svingninger før, og bruker denne tiden så godt vi kan for å stå klare når markedet tar seg opp igjen, forteller Torgeir Aasen, driftssjef i Betek Norge AS.

Betek eies av, og selger til Norges største elektrikerkjede, EL-PROFFEN, med ca. 180 medlemsbedrifter og mer enn 5000 elektrikere over hele landet. Da er det viktig å være lett tilgjengelig.

Fokus på konkurransedyktighet – også i logistikken

I tillegg til produktutvikling er det for tiden utvikling av logistikktjenester de fokuserer mest på. Beteks eget lager ligger i Kristiansand. 

– Fra et rent logistikkperspektiv er dette en litt utfordrende del av landet å ha all utlevering av varer fra. For mange kunder ble det da en dag eller to lengre leveringstid, i forhold til de som kan sende fra Oslo, for eksempel.

– Vi vet at vi har gode produkter i et relevant sortiment, og kan tilby konkurransedyktige prisbetingelser. Ambisjonen de nærmeste årene er å også kunne tilby leveringstider som er konkurransedyktige. Vårt samarbeid med NBT vil få avgjørende betydning for å oppnå denne ambisjonen.

Åpnet vei til ny kundegruppe i Bergen og Trondheim

Noe av det viktigste for Betek var å få en logistikkpartner som kunne legge opp til samarbeid om både drift og strategi. En del av NBTs løsningsforslag var å sette opp eksterne lager for Betek i regi av NBT, i andre deler av landet.

Det meste av Beteks varesortiment har i dag blitt sendt til eksternt lager hos NBT i Bergen og Trondheim, hvor NBT plukker og klargjør ordre for lokal levering. Det har latt Betek redusere leveringstiden i disse områdene betraktelig, fra 2-3 dager leveringstid tidligere, til levering neste dag. I tillegg har kundene som er i nærområdet til lokale lager nå mulighet for nattlevering.

– Dette tilbudet har blitt mottatt veldig positivt av kundene våre, og vi ser allerede tydelige tegn til økt omsetning lokalt. Derfor er det planlagt at vi i løpet av året skal utvide dette tilbudet sammen med NBT, slik at vi kan få til noe tilsvarende i Oslo-området.

Gjensidig samarbeid skaper nye muligheter

NBT sin løsning for eksterne lager nærmere kundegruppen, med muligheter for lokal plukk og klargjøring av ordre for utkjøring flere steder i landet, har bidratt til å gi Betek nye muligheter.

– NBT sine muligheter på lagertjenester åpnet en helt ny virkelighet for oss. Vi blir hørt og sett i alle utfordringer vi har møtt fra våre kunder. Det jobbes hele tiden med forbedringer, og de avvikene fra ønsket kvalitet som oppstår tas svært godt hånd om av NBT sin kundeservice og annet nøkkelpersonell. Jeg føler meg trygg på at samarbeidet vi har med NBT er det riktige for oss.

Vil du vite mer om hvordan du kan få flere fornøyde kunder gjennom rask og pålitelig levering? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale!