Tett kommunikasjon holder Tamtron markedsledende

Fotografi av Tamtrons kontorer, hvor representant for NBT og Tamtron håndhilser.

Som Norges største leverandør av vekter og veiesystemer, er god kommunikasjon med samarbeidspartnere viktig.

Ved valg av logtistikkpartner var det sentralt for Tamtron at leveransene ble gjort til avtalt tid, med faste folk, og kvalitet på jobben. Dette har de fått med NBT på laget.

For bedrifter i vekst, er det avgjørende å finne pålitelige og innovative samarbeidspartnere som kan hjelpe dem med å nå sine forretningsmål. Tamtron, som er en markedsledende leverandør av vekter og veiesystemer, har tidligere opplevd problemer med leveringstid og den utførte kvaliteten på jobben som ble gjort. Enrico, ansvarlig for logistikk i Tamtron forteller at ved valg av ny samarbeidspartner ble disse faktorene vektlagt høyt.

– Hos NBT har vi fått det vi ønsker i et samarbeid med en logistikkleverandør, sier Enrico.

Kvaliteten som kreves for å være markedsledende

I over 50 år har Tamtron vært en pioner innen vektindustrien, med fokus på å levere kvalitetsprodukter og skape verdi for kundene. Bedriften tilbyr et omfattende utvalg av vekter og veiesystemer som møter behovene til både industrielle kunder og privatpersoner. Fra matindustrien til bygg- og anleggssektoren, har de et bredt spekter av produkter som er kjent for pålitelighet og nøyaktighet.

En av nøkkelfaktorene bak bedriftens suksess er nettopp deres sterke fokus på kvalitet og pålitelighet. Denne konsekvente leveringen av høykvalitetsprodukter har bidratt til å etablere dem som den foretrukne leverandøren i markedet. 

Målet for Tamtron er å opprettholde sin plass som den beste leverandøren på markedet. For å beholde denne posisjonen, må disse nøkkelfaktorene også reflekteres i alle andre ledd av varereisen, utover produktet selv – inkludert leveransen.

Innen leveranse er det helt nødvendig at samarbeidspartneren henter og leverer varene til avtalt tid. Da kreves det god kommunikasjon. Ved hjelp av våre fast ansatte sjåfører, var det enkelt å tilrettelegge for en ønsket løsning med faste folk på oppdragene. På den måten kunne vi sammen sikre pålitelighet, punktlighet og ansvarliggjøring i arbeidet.

Å ha et fast team skaper også sterkere kundeforhold og -opplevelser. Tamtrons kunder blir også NBTs kunder.

Fleksibilitet i å løse unike behov

For å forbli markedsledende kreves det at man kjører mot samme mål. Da er kommunikasjon, oppfølging og tillit alfa og omega. Tamtron opplevde at store logistikkleverandører var vanskelige å kommunisere med, og var lite fleksible i å dekke deres behov og finne løsninger.

Tidligere leverandører har vokst og blitt så store at de har mistet kontroll på sine egne tjenester, forteller Enrico.

Etter nøye vurdering inngikk Tamtron et samarbeid med NBT. Interesse og forståelse for Tamtrons unike behov og utfordringer, har gitt grobunn for et fruktbart samarbeid der kunden og effektive løsninger står i fokus.

For bedrifter i vekst er betydningen av å velge riktige samarbeidspartnere svært viktig. Vårt samarbeid med Tamtron viser hvordan et partnerskap basert på tillit, kommunikasjon og gjensidig forståelse kan bidra til å hjelpe en bedrift med å nå sine mål. Med NBT som deres pålitelige partner fortsetter Tamtron å levere på sitt løfte om å levere kvalitetsprodukter og skape verdi for sine kunder.

Vil du høre hvilke muligheter du kan finne i et samarbeid med oss? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.