TR Fastenings kutter kostnader med effektiv logistikk

Representanter fra TR Fastenings og NBT møtes for et håndtrykk.

TR Fastenings er en anerkjent leverandør av jernvare og verktøy for små og mellomstore bedrifter i Norge. Med NBT på laget har de fått et tilpasningsdyktig logistikksamarbeid som har bidratt til økt effektivitet og kostnadsbesparelser for bedriften.

Effektivitet gjennom samarbeid

TR Fastenings hadde tidligere samarbeidet med større logistikkselskaper, men støtte på utfordringer knyttet til lang responstid og mangel på fleksible løsninger. Dette førte til at de begynte å vurdere alternative logistikkløsninger, og de valgte NBT som sin nye samarbeidspartner. Valget ble basert på viktige kriterier som kundeservice, tilpasningsevne og leveringssikkerhet.

Kort tid etter de startet sitt samarbeid, fikk de bevist NBTs evne til å levere tjenester av høy kvalitet og en problemfri arbeidsflyt. Innkjøpsansvarlig, Sindre Skiaker, sier de er svært fornøyd med valget, og legger vekt på at de opplever NBT som løsningsorienterte og at de tilbyr meget god kundeservice.

Relasjonsbygging i alle ledd

TR Fastenings er et stort internasjonalt selskap, og har levert produkter til industrien i Norge i over 30 år. Deres suksess har blitt drevet av deres fokus på kundeservice og evne til å bygge sterke relasjoner med kundene. Ved å opprettholde høy kompetanse og prioritere kundeservice har de klart å beholde lojale kunder over mange år og tiltrekke seg nye kunder ved hjelp av godt omdømme. 

Dette ble derfor vektlagt høyt da TR Fastenings skulle inngå et nytt samarbeid med transportleverandør. Å klare å levere på bedriftens KPI-er i alle ledd er avgjørende for at TR Fastenings skal klare å styrke sin posisjon i markedet og etablere, og beholde, de sterke kunderelasjonene. 

NBT ble valgt som transportleverandør på bakgrunn av evnen til å tilpasse seg kundens behov, tilbud av skreddersydde løsninger, og vekt på kundeservice også i egen bedrift. Sammen med TR Fastenings står verdiene samlet. Under levering, opptrer NBTs sjåfører som representanter for den bedriften de leverer for. Dette sikrer kvalitet og bygger tillit i samarbeidet.

Ansatt hos TR Fastenings forbereder ordre for sending.

Oppnådd suksess og fremtidige ambisjoner

Gjennom samarbeidet har TR Fastenings og NBT oppnådd imponerende resultater, inkludert betydelige kostnadsbesparelser og økt effektivitet, i tillegg til å beholde høy kundetilfredshet.

Ved å ha både tett og god kommunikasjon er samarbeidet blitt en suksess. Utfordringer løses raskt, og gjennom nyttige dataintegrasjoner opplever TR Fastenings full oversikt og trygghet på at verdi leveres i hele kjeden.

TR Fastenings ser nå positivt på markedet og ønsket om fremtidig vekst, og har satt seg ambisiøse mål om å oppnå en årlig vekst på 10-15% ved hjelp av både eksisterende og nye produktsegmenter.

Ta sjansen på forandringer! Spesialister som NBT har ofte mindre byråkrati og er bedre på service og kvalitet, avslutter Sindre, innkjøpsansvarlig i TR Fastenings.

TR Fastenings og NBT viser effekten av hvordan et vellykket samarbeid kan styrke en bedrifts effektivitet, tilpasse kundenes behov og oppnå kostnadsbesparelser. Dette samarbeidet er et tydelig eksempel på viktigheten av å velge en samarbeidspartner som prioriterer kundens behov og er dedikert til å finne raske og effektive løsninger.

Vil du vite mer om hvordan du kan få flere fornøyde kunder gjennom rask og pålitelig logistikk? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale!