Møre og Romsdal 57-02

Møre og Romsdal – Nordmøre

Bib. nr. Lokasjon
2156000 Tingvoll bibliotek
2156300 Sunndal bibliotek
2153900 Rauma bibliotek

Bib. nr. Lokasjon
2155400 Averøy folkebibliotek
2155100 Hustadvika, Eide bibliotek
2154800 Hustadvika, Elnesvågen bibliotek
2154500 Molde, Midsund bibliotek
2154700 Aukra folkebibliotek

Bib. nr. Lokasjon
2156000 Tingvoll bibliotek
2156300 Sunndal folkebibliotek
2154300 Molde, Nesset bibliotek
2153900 Rauma folkebibliotek

Bib. nr. Lokasjon
2155400 Averøy folkebibliotek - (NKL)
2155100 Hustadvika - Eide bibliotek
2154800 Hustadvika- Elnesvågen bibliotek
3154801 Hustadvika vidaregåande skole
2154700 Aukra folkebibliotek

Bib. nr. Lokasjon
2157611 Aure folkebibliotek
2157300 Smøla bibliotek

Tilbake til våre ruter