Møre og Romsdal 57-02

Møre og Romsdal – Nordmøre

Bib. nr. Lokasjon
2150200 Molde bibliotek
1150201 Høgskolen i Molde
1150200 Høgskolen i Molde, Kristiansund
2150500 Kristiansund bibliotek
2156000 Tingvoll bibliotek
2156300 Sunndal bibliotek
2153900 Rauma bibliotek
2153500 Vestnes bibliotek

Bib. nr. Lokasjon
2150200 Molde bibliotek
1150201 Høgskolen i Molde
2155700 Gjemnes folkebibliotek
1150200 Høgskolen i Molde, Kristiansund
2150500 Kristiansund bibliotek
2155400 Averøy folkebibliotek
2155100 Hustadvika, Eide bibliotek
2154800 Hustadvika, Elnesvågen bibliotek
2154700 Aukra folkebibliotek

Bib. nr. Lokasjon
2150200 Molde bibliotek
1150201 Høgskolen i Molde
1150200 Høgskolen i Molde, Kristiansund
2150500 Kristiansund bibliotek
2156000 Tingvoll bibliotek
2156300 Sunndal folkebibliotek
2154300 Molde, Nesset bibliotek
2153900 Rauma folkebibliotek
2153500 Vestnes folkebibliotek

Bib. nr. Lokasjon
2150200 Molde, Molde bibliotek
1150201 Høgskolen i Molde
1150200 Høgskolen i Molde, Kristiansund
2150500 Kristiansund bibliotek
2155400 Averøy folkebibliotek - (NKL)
2155100 Hustadvika - Eide bibliotek
2154800 Hustadvika- Elnesvågen bibliotek
2154500 Molde, Midsund bibliotek
2154700 Aukra folkebibliotek

Bib. nr. Lokasjon
2150200 Molde, Molde bibliotek
1150201 Høgskolen i Molde
1150200 Høgskolen i Molde, Kristiansund
2150500 Kristiansund bibliotek
2157611 Aure folkebibliotek
2157300 Smøla bibliotek

Tilbake til våre ruter