Agder 55-03

Bib. nr. Lokasjon
1100101 Universitetet i Kristiansand
2100100 Kristiansand hovedbiblioteket
2100113 Kristiansand - Vågsbygd filial
3100106 Vågsbygd videregående skole
2101400 Vennesla

Bib. nr. Lokasjon
1100101 Universitetet i Kristiansand
3100101 Kristiansand katedralskole Gimle
2100100 Kristiansand hovedbiblioteket
1100109 Sørlandet sykehus HF Kristiansand
3100100 Kvadraturen videregående skole
3100104 Tangen videregående skole
2092800 Birkenes

Bib. nr. Lokasjon
1100102 Ansgar høyskole
1100101 Universitetet i Kristiansand
2100100 Kristiansand hovedbiblioteket
2100113 Kristiansand - Vågsbygd filial
3101401 Vennesla videregående skole
2101400 Vennesla

Bib. nr. Lokasjon
1100101 Universitetet i Kristiansand
3100101 Kristiansand katedralskole Gimle
2100100 Kristiansand hovedbiblioteket
1100109 Sørlandet sykehus HF Kristiansand
3100104 Tangen videregående skole
2092800 Birkenes

Bib. nr. Lokasjon
1100101 Universitetet i Kristiansand
2100100 Kristiansand hovedbiblioteket
2100113 Kristiansand - Vågsbygd filial
2101400 Vennesla

Tilbake til våre ruter