Hedmark 53-02

Tir og Fre – Nord-Østrdalen

Bib. nr. Lokasjon
2040300 Hamar bibliotek
1040302 Høgskolen i Innlandet Biblioteket Hamar
2040311 Hamar bibliotek avdeling Vang
2041200 Ringsaker bibliotek Hovedbiblioteket Brumundal
2041215 Ringsaker bibliotek avd. Moelv
3041202 Norges grønne fagskole - Vea Biblioteket
2050100 Lillehammer bibliotek
1050101 Høgskolen i Innlandet Biblioteket Lillehammer
2052200 Gausdal folkebibliotek/Gausdal VGS
2050211 Gjøvik bibliotek Biri filial
2050200 Gjøvik bibliotek og litteraturhus Hovedbiblioteket
3041201 Ringsaker videregående skole Biblioteket
2041500 Løten folkebibliotek
3040304 Hamar Katedralskole Biblioteket
3040303 Storhamar VGS

Bib. nr. Lokasjon
2040300 Hamar bibliotek
1040302 Høgskolen i Innlandet Biblioteket Hamar
2040311 Hamar bibliotek avdeling Vang
3050103 Lillehammer videregående skole avdeling Sør Biblioteket
1050102 Maihaugen Biblioteket
2050100 Lillehammer bibliotek
3050101 Lillehammer videregående skole avdeling Nord Biblioteket
1050101 Høgskolen i Innlandet Biblioteket Lillehammer
2040313 Hamar bibliotek Fengselsbiblioteket Hedmark Fengsel

Bib. nr. Lokasjon
2050100 Lillehammer bibliotek
1050101 Høgskolen i Innlandet Biblioteket Lillehammer
1042901 Høgskolen i Innlandet Biblioteket Rena

Bib. nr. Lokasjon
2040300 Hamar bibliotek
1040302 Høgskolen i Innlandet Biblioteket Hamar
2040311 Hamar bibliotek avdeling Vang
2041200 Ringsaker bibliotek Hovedbiblioteket Brumundal
2041215 Ringsaker bibliotek avd. Moelv
3041202 Norges grønne fagskole - Vea Biblioteket
2041211 Ringsaker bibliotek avd. Brøttum
3050103 Lillehammer videregående skole avdeling Sør Biblioteket
1050102 Maihaugen Biblioteket
2050100 Lillehammer bibliotek
3050101 Lillehammer videregående skole avdeling Nord Biblioteket
1050101 Høgskolen i Innlandet Biblioteket Lillehammer
2052200 Gausdal folkebibliotek/Gausdal VGS
3041201 Ringsaker videregående skole Biblioteket
3040304 Hamar Katedralskole Biblioteket
3040303 Storhamar VGS
2041500 Løten folkebibliotek

Bib. nr. Lokasjon
2040300 Hamar bibliotek
1040302 Høgskolen i Innlandet Biblioteket Hamar
2040311 Hamar bibliotek avdeling Vang
2050100 Lillehammer bibliotek
1050101 Høgskolen i Innlandet Biblioteket Lillehammer

Tilbake til våre ruter