Sogn og Fjordane 61-02

Bib. nr. Lokasjon
1143202 Høgskulen på Vestlandet Biblioteket Førde
2141700 Vik folkebibliotek
2142000 Sogndal bibliotek
1142001 Høgskulen på Vestlandet Biblioteket Sogndal

Bib. nr. Lokasjon
2142600 Luster bibliotek
2142400 Årdal bibliotek
2142200 Lærdal folkebibliotek
2142100 Aurland folkebibliotek

Bib. nr. Lokasjon
1143202 Høgskulen på Vestlandet Biblioteket Førde
2141800 Sogndal bilbliotek, avdeling Balestrand
2141900 Sogndal bibliotek, avdeling Leikanger
1142001 Høgskulen på Vestlandet Biblioteket Sogndal

Bib. nr. Lokasjon
2143200 Biblioteka i Sunnfjord kommune. Førde bibliotek
2143111 Vassenden Bibliotek
2143100 Biblioteka i Sunnfjord Kommune, Skei Bibliotek
2142000 Sogndal Bibliotek
2142600 Luster bibliotek
2142400 Årdal Bibliotek

Bib. nr. Lokasjon
2140000 Bibliotekutvikling Vestland
1143202 Høgskulen på Vestlandet Biblioteket Førde
2141600 Høyanger folkebibliotek
1142001 Høgskulen på Vestlandet Biblioteket Sogndal

Tilbake til våre ruter