Sogn og Fjordane 61-02

Sjåfør: Jan-Tore / Jan

Telefonnummer: 94 02 88 33

Bib. nr. Lokasjon
1143202 Høgskulen på Vestlandet Biblioteket Førde
2142000 Sogndal bibliotek
2141700 Vik folkebibliotek
1142001 Høgskulen på Vestlandet Biblioteket Sogndal

Bib. nr. Lokasjon
2143200 Biblioteka i Sunnfjord kommune. Førde bibliotek
2140000 Bibliotekutvikling Vestland. Førde
1143202 Høgskulen på Vestlandet Biblioteket Førde
1142001 Høgskulen på Vestlandet Biblioteket Sogndal
2142600 Luster bibliotek
2142400 Årdal bibliotek
2142200 Lærdal folkebibliotek
2142100 Aurland folkebibliotek

Bib. nr. Lokasjon
1143202 Høgskulen på Vestlandet Biblioteket Førde
2141600 Høyanger folkebibliotek
2141800 Sogndal bilbliotek, avdeling Balestrand
2141900 Sogndal bibliotek, avdeling Leikanger
1142001 Høgskulen på Vestlandet Biblioteket Sogndal

Bib. nr. Lokasjon
2143200 Biblioteka i Sunnfjord kommune. Førde bibliotek
2140000 Bibliotekutvikling Vestland. Førde
1143202 Høgskulen på Vestlandet Biblioteket Førde
2143100 Biblioteka i Sunnfjord Kommune, Skei Bibliotek
1142001 Høgskulen på Vestlandet Biblioteket Sogndal
2142000 Sogndal Bibliotek
2142600 Luster bibliotek
2142400 Årdal Bibliotek

Bib. nr. Lokasjon
1143202 Høgskulen på Vestlandet Biblioteket Førde
2141600 Høyanger folkebibliotek
1142001 Høgskulen på Vestlandet Biblioteket Sogndal

Tilbake til våre ruter