Spesialtransport

Vi håndterer spesialtransport for en rekke kunder, og kan tilby sikkerhetsklarert personell dersom oppdragets art krever dette.

For Helse Stavanger transporterer vi pasientprøver, dialyse og materielltransport i eget rutenettverk. Rutene varierer i størrelse og oppdragsmengde. 8 av rutene består av transport av pasientprøver i hele Rogaland Fylke. En rute består av transport av dialyse, LAR og apotekvarer fra Sykehusapoteket ut til kunder i hele Rogaland Fylke (både privatpersoner og apotek).  Dialysetransport bestilles av kunde fra dag til dag.

Transport av Pasientprøver er tidskritisk, og vi har innarbeidet tider i samarbeid med kunde som vi leverer i henhold til.

Kontakt oss

For rådgiving og tilbud ber vi deg ta kontakt med en av våre selgere.

Energitillegg