Smarte grep for et smidigere varemottak

Fotografi av to lagerarbeidere med NBT-uniformer. De sorterer pakker.

Et smidig varemottak er en kritisk del av logistikken for alle bedrifter som fører og selger varer. Det er avgjørende for å sikre at du holder oversikt på lageret, og er det første skrittet i en god vareflyt.

Men, hvordan kan du gjennomføre varemottaket så effektivt og optimalt som mulig?

Hva er varemottak og hvorfor er det viktig?

Varemottak er, helt enkelt, det du gjør når du tar imot og registrerer varer som er sendt fra leverandørene dine. Du teller hvor mange du har fått av hver vare, og registrerer dem i lagerbeholdningen din. Det er jo dette som sørger for at du har varer på lager for å møte kundenes behov!

Et smidig varemottak skal helst være både nøyaktig og raskt, slik at du minimerer feil i beholdningen – som vil spare deg for unødvendige kostnader og misfornøyde kunder – og bør være første skritt i å opprettholde et systematisk ryddig lager.

Vanlige feil ved varemottak og hvordan unngå dem

Det er fort gjort at små feil kan slippe gjennom varemottaket. Samtidig, vil det gi ringvirkninger gjennom resten av logistikkjeden, og kan føre til unødvendige kostnader og ineffektiv lagerstyring

Her er noen vanlige feil som kan oppstå under varemottak, og hvordan du kan unngå dem:

1. Manglende inspeksjon av varer

En vanlig feil er å ikke inspisere varene når de kommer inn. Hvis inspeksjonen ikke er god nok, kan defekte eller skadede varer bli lagret og deretter solgt. Det vil påvirke kundetilfredsheten og føre til tap av salg. 

Sørg for å ha et inspeksjonssystem på plass, og sjekk kvaliteten og tilstanden til hver enkelt vare nøye.

2. Manglende registrering av varer

Det kan være fort gjort å ikke registrere varene riktig. Dette kan føre til problemer med lagerstyringen og gjøre det vanskelig å finne riktig vare når den trengs. 

Implementer et system for nøyaktig registrering av varer, enten ved hjelp av strekkoder eller annen identifikasjonsteknologi.

3. Overfylte lagerhyller

En annen feil som ofte oppstår er å plassere nye varer på allerede fulle lagerhyller. Lageret blir rotete og det blir vanskelig å finne varer når de trengs, eller de blir skadet eller ødelagt. 

Sørg for å ha tilstrekkelig med plass på lagerhyllene før du mottar nye varer, og organiser lagringen på en systematisk måte.

4. Manglende kommunikasjon med leverandører

Ikke glem å opprettholde god kommunikasjon med leverandørene dine. Dette kan føre til misforståelser, forsinkelser eller feilsendte varer, som igjen kan påvirke kundetilfredsheten. 

Opprett en rutine for jevnlig kontakt med leverandørene, slik at du kan bli informert om endringer eller problemer knyttet til levering av varene dine.

Fotografi av en lageransatt, med NBT-uniform. Hun sorterer pakker.

Sett varemottaket i ukeplanen

Å drive et effektivt lager er vanskelig, men det starter med god planlegging.

1. Tenk på varemottaket i ukeplanen: Ha en klar plan for varemottaket, inkludert når varer forventes å ankomme. Dette vil hjelpe deg med å organisere de ansatte og sikre at du har tilstrekkelig med ressurser tilgjengelig for jobben.

2. Opplæring av ansatte: Sørg for at ansatte som er involvert i varemottak er godt opplært og forstår prosessen. Dette vil bidra til å minimere feil og sikre at varene blir behandlet på riktig måte.

3. Ha et system for inspeksjon: Ha et system på plass for å inspisere varene ved mottak. Dette kan inkludere å sjekke for skader, kvalitetssikring og kvantitetssjekk. Registrer eventuelle avvik eller problemer umiddelbart. Disse kan du følge opp i ettertid med leverandøren din.

4. Invester i teknologi: Bruk teknologi som strekkoder eller RFID for å effektivisere registreringen av varer. Dette vil bidra til å redusere feil og gjøre det enklere å spore varer i lagerstyringssystemet.

Usikker på hvordan du skal løse lagerdriften?

Et smidig varemottak gjør resten av lagerdriften enklere. Det er det første skrittet i en god vareflyt. Samtidig kan det kreve mye tid og energi, og skape mye frustrasjon.

Vurder om det kan lønne seg å sette vekk hele lageret til en logistikkpartner. En profesjonell leverandør av 3PL-tjenester, vil kunne optimalisere lageret ditt ved hjelp av det siste innen moderne teknologi og metode, uten tunge investeringer fra deg.

Vil du vite mer om hvordan du kan få fart på lageret ditt? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale!