FIFO / FEFO – hva er det og hvorfor er det viktig?

Fotografi. Nærbilde av hender som opererer en håndskanner for pakker.

I logistikk og lagerstyring er det avgjørende å ha effektive metoder for å håndtere varelageret. To av de mest brukte prinsippene er FIFO (First In First Out) og FEFO (First Expire First Out). Les videre for å høre hvordan disse kan være til fordel for din bedrift.

Hva er FIFO?

FIFO er en forkortelse for First In First Out, som på norsk kan oversettes til «først inn, først ut». Dette prinsippet innebærer at de eldste varene som er ankommet lageret, blir solgt eller brukt først. Med andre ord blir de nyeste varene plassert bakerst i lageret, mens de eldste varene blir plassert foran.

Fordeler ved FIFO-prinsippet

Implementering av FIFO-metoden kan gi flere fordeler for bedriften din. Noen av de viktigste fordelene inkluderer:

  • Reduserte tap og svinn: Ved å selge eller sende de eldste lagervarene først, reduseres risikoen for at varer blir utdaterte og må kastes. Dette bidrar til å minimere tap, redusere kostnader og øke bedriftens lønnsomhet.
  • Enkel implementasjon og vareflyt: FIFO-prinsippet er forholdsvis enkelt for de fleste lagersystemer å sette til verks, og vil sikre kontinuerlig flyt i varer som går inn og ut av lageret. Det gir deg bedre oversikt og kontroll over beholdningen din.
  • Optimalisert lagerplass: FIFO-prinsippet hjelper bedriften med å optimalisere lagerplassen ved å sikre at varer alltid går ut av lageret og ikke blir stående bakerst i køen. Dette gjør det mulig å utnytte lagerplassen mer effektivt og redusere behovet for ekstra lagringsplass.

Hva er FEFO?

FEFO står for First Expire First Out, eller «første utløpsdato, først ut». Dette prinsippet er spesielt viktig for bedrifter som håndterer varer med begrenset holdbarhet, som matvarer eller farmasøytiske produkter. FEFO-metoden sikrer at varer med nært forestående utløpsdato blir solgt eller brukt først, for å unngå tap på grunn av utdaterte varer.

Fordeler ved bruk av FEFO-metoden

FEFO-prinsippet er spesielt viktig for bedrifter som håndterer varer med begrenset holdbarhet. Ved å implementere FEFO kan bedriften oppnå følgende fordeler:

  • Redusert risiko for utdaterte varer: FEFO sikrer at varer med nært forestående utløpsdato blir solgt eller brukt først. Dette reduserer risikoen for at varer blir utdaterte og må kastes, noe som kan være svært kostbart.
  • Forbedret kundesikkerhet og kvalitetskontroll: Ved å prioritere varer med nært forestående utløpsdato, kan bedriften sikre at kundene alltid får ferske og trygge produkter. Dette er spesielt viktig for bedrifter innen mat- og helseindustrien, der kvalitet og sikkerhet er avgjørende.
  • Effektiv lagerstyring: FEFO-prinsippet hjelper bedriften med å opprettholde en jevn strøm av varer og unngå opphopning av varer med nært forestående utløpsdato. Dette gjør det enklere å organisere og finne produkter når de trengs, og bidrar til mer effektiv lagerstyring.
Fotografi av lageransatt i jobbsituasjon.

FIFO eller FEFO – hva er best for din bedrift?

Både FIFO og FEFO er effektive logistiske prinsipper som bidrar til å optimalisere lagerstyring og redusere tap. Mens FIFO er ideelt for bedrifter som ønsker å håndtere varer basert på ankomstdato, er FEFO spesielt viktig for bedrifter som håndterer varer med begrenset holdbarhet.

FIFO-metoden fokuserer på å håndtere de eldste varene først, uavhengig av utløpsdato. Dette prinsippet er enklere å implementere og kan være til fordel for bedrifter som ikke har behov for å prioritere varer som står i fare for å foreldes.

FEFO-prinsippet derimot, fokuserer på å håndtere varer basert nettopp på utløpsdato. Dette krever et mer avansert lagerstyringssystem og kan være mer krevende å implementere, både i tid og ressurser. Likevel, for bedrifter som håndterer varer med begrenset holdbarhet, kan FEFO være avgjørende for å unngå tap på grunn av utdaterte varer og sikre kvalitet og kundetilfredshet.

La eksperter optimalisere lageret ditt

Trenger du en samarbeidspartner som kan ta over lageret ditt og optimalisere vareflyten? Som fullverdig logistikkaktør tar vi i NBT hånd om varene dine og implementerer de beste løsningene for akkurat din bedrift – dette er det vi kan. Sett vekk lagerdriften til oss, så kan du fokusere på det du kan best.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale!

Illustrasjon. Automatiserte lagersystemer, med roboter som plukker varer fra hyller og rullebånd.
Lagerdrift

Fordelene med et automatisert lager

I dagens marked er det stadig viktigere å effektivisere og optimalisere forsyningskjeden. Et automatisert lager er en fremtidsrettet løsning som kan bidra til å øke produktiviteten og redusere kostnadene i logistikkprosessen.

Les mer >