Hva er tredjepartslogistikk og når er det riktig løsning for deg?

Fotografi av en hånd som trykker på en virtuell knapp med skriften "3PL".

Tredjepartslogistikk, også kalt 3PL, er et begrep som benyttes stadig oftere. Men hva betyr det, og er det noe du og din bedrift bør vurdere? Her svarer vi på hva tredjepartslogistikk egentlig er, forklarer hvilke tjenester det inkluderer, og når du bør tenke på å investere i dem.

Når logistikken løses av eksperter

3PL er altså en forkortelse for tredjepartslogistikk, som er et samlebegrep for en rekke tjenester i tilknytning til logistikk og håndtering av varer. Som oftest står lagertjenester sentralt, men etter hvert har mange andre tjenester også blitt innlemmet under begrepet.

Tredjepartslogistikk innebærer at tjenestene selges og leveres av en ekstern aktør til andre bedrifter med behov for, for eksempel, lagerplass og varehåndtering – derav navnet “tredjepart”.  En slik leverandør er gjerne en rendyrket spesialist innen logistikk. Typiske kjøpere av 3PL-tjenester er grossister, retailere og nettbutikker. 

Tjenesteutvalget kan også variere i forhold til ulike forpakningsnivåer. Noen tilbyr rene pallelagre mens andre tilbyr lagring og håndtering av paller, esker og småvarer. En moderne 3PL-virksomhet tilbyr altså et lagerhotell med tilstøtende tjenester til flere forskjellige bedrifter under samme tak.

Nederst i artikkelen har vi satt sammen en huskeliste over ting du bør tenke på når du skal velge 3PL-leverandør. Er du allerede kjent med hva tredjepartslogistikk er, kan du hoppe rett til huskelisten.

Fotografi. Innvendig fugleperspektiv av et lagerhus.

Hvilke tjenester inngår i tredjepartslogistikk?

Tjenesteutvalget kan variere mellom de ulike leverandørene. De typiske tjenestene er tilknyttet lager og varehåndtering.

En profesjonell aktør har også gode systemløsninger som enkelt kan integreres med dine forretningssystemer, for eksempel ERP-, ordre-/økonomisystemer, eller nettbutikkløsninger. 

Ved å integrere dine systemer med logistikkleverandørens, kan du oppnå en sømløs dataflyt som sikrer nøyaktighet og høy effektivitet. Dine ordre håndteres raskt og effektivt, samtidig som at du har full kontroll på status på ordrene dine. I tillegg vil du ha full kontroll på lagerbeholdning og kan varsles i tide når en vare er i ferd med å gå tom slik at du kan bestille mer. 

De grunnleggende tjenestene inkluderer:

Varemottak

Varene du har kjøpt fra en leverandør ankommer lageret. I varemottaket blir varene dine kontrollert slik at antall stemmer med innkjøpsordren din og at skader eller manko avdekkes og dokumenteres. Deretter flyttes varene inn på lageret og til den eller de lokasjonene der dine varer «bor». 

Her er det viktig med god og riktig merking slik at varene håndteres korrekt og effektivt. Hvis ikke varene er godt merket fra leverandøren din, vil logistikkaktøren typisk tilby produktmerking av inngående varer.

Lagring

Når varene dine står på lager, tar de opp plass som du leier av logistikkaktøren. Du kan rett og slett se på det som husleie for varene. Hva du skal betale for dette avhenger av plassen varene dine tar opp og hvor lenge de står der. 

«Plukk & pakk»

Når dine kunder bestiller varer fra deg, håndteres ordren hos logistikkleverandøren slik at de bestilte varene, i riktig antall, blir plukket fra lageret, pakket, merket, og klargjort for transport ut til kunden din. 

Her bør logistikkleverandøren også kunne håndtere varene etter FIFO- (først inn, først ut) og/eller FEFO-metoder («first expire, first out») for å unngå at varer blir liggende for lenge på lager. Selger du for eksempel varer med holdbarhetsbegrensninger, trenger du en løsning som sikrer at du alltid plukker varer med dårligst holdbarhet først. 

Transport

Når varene er ferdig pakket og merket, skal varen transporteres. I mange tilfeller vil logistikktilbyderen din også tilby deg ulike transportalternativer dersom du ikke har en avtale med et transportselskap selv. 

Som oftest har 3PL-leverandøren avtaler med forskjellige transportselskaper og tilbyr deg frakt via dem med et påslag. De beste transportavtalene får du når 3PL-leverandøren faktisk utfører transportene selv – da unngår du fordyrende mellomledd.

Returhåndtering

Noen ganger hender det at en kunde velger å returnere en vare. Da gjelder det at den returnerte varen blir håndtert raskt og effektivt slik at den kan gjøres salgbar igjen. Slik unngår du at den blir liggende på lageret uten at den blir solgt igjen.

Integrasjoner

En leverandør av tredjepartslogistikk har ofte flere systemløsninger tilknyttet sin virksomhet for å sikre sømløs dataflyt, stor nøyaktighet og høy effektivitet. Ofte kan det være lurt å vurdere integrasjon mellom dine og leverandørens systemer. 

Da vil du kunne få automatisert håndtering av dine inngående og utgående ordre, samtidig som at dine egne ordre- og økonomisystemer oppdateres med status fra lageret. Det gjør at du har god oversikt over lagertransaksjoner og beholdning, samtidig som at din interne ordrehåndtering kan automatiseres. Da frigjør du tid og ressurser til å fokusere på kjernevirksomheten din – å selge flere varer. 

Fotografi av en kvinnelig lagerarbeider.

Når bør du vurdere et samarbeid med en 3PL-leverandør?

Enten du har et eksisterende varelager eller vurderer å skaffe et, kan det være lurt å vurdere kjøp av tredjepartslogistikk som et alternativ til å drifte lageret selv. Ofte er det forbundet betydelige faste kostnader til å drifte lager selv, både i plass, ansatte og tid brukt. 

Velger du å benytte 3PL-leverandør så betaler du for det du bruker av lagerplass og varehåndtering, samtidig som at du ofte nyter godt av stordriftsfordelene som en profesjonell leverandør kan tilby. 

I tillegg kan du enklere skalere opp lageret ditt uten å måtte tenke på nye lokaler, flere ansatte og andre investeringer. Det handler veldig ofte om å rett slett fokusere på kjernevirksomheten i bedriften og dermed frigjøre tid til å utvikle varesortiment og øke salget.

Hva du bør tenke på når du skal velge 3PL-leverandør

Å gå over til tredjepartslogistikk kan virke som en stor forpliktelse. Du setter tross alt vekk alle varene dine og ansvaret for dem til noen andre. Derfor har vi satt sammen en sjekkliste, slik at du har best mulige forutsetninger for å lykkes sammen med den nye samarbeidspartneren din:

  • Start med å kartlegge behovet ditt, med tanke på lagerplass, antall inngående og utgående ordre, fraktalternativer og andre behov eller ønsker du måtte ha.
  • Kartlegg hvilke tilbydere av tredjepartslogistikk som kan dekke ditt behov.
  • Ta et møte med aktuelle leverandører for å danne deg et inntrykk av virksomheten. Besøk gjerne lageret. Et rent og ryddig lager sier ofte mer om bedriften enn ord.
  • Hvilke systemer og integrasjonsmuligheter tilbyr leverandøren?
  • Hva koster de ulike tjenestene for din bedrift? Her er det lurt at du har kartlagt behovet ditt, slik at et tilbud tilpasses nettopp ditt behov.
  • Hvilke fraktalternativer tilbys og til hvilke priser?
  • Er det andre tjenester som tilbys som du ikke har tenkt på?
  • Undersøk økonomien i selskapet du vurderer å inngå et samarbeid med.

Følger du disse rådene er mulighetene store for at du velger en leverandør som passer ditt behov.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Som folk som er over gjennomsnittet interessert i logistikk, vil vi gjerne høre om deg og dine logistikkbehov. Du kan når som helst ta kontakt med oss for en hyggelig prat uten forpliktelser.