Samarbeid med transportselskap – hva du bør tenke på

Fotografi av et postbud som klargjør bilen for levering.

De fleste bedrifter benytter seg av transportselskap og transporttjenester for å få varer inn på lager og ut til sine kunder. Noen velger å samarbeide med bare ett selskap, mens andre velger å kjøpe tjenestene fra flere.

Her forklarer vi litt om hvorfor det er sånn, og hvordan du kan få mest mulig ut av akkurat ditt samarbeid.

Transportmarkedet i Norge

Utvalget av transportselskaper i Norge og deres tjenester er stort. Markedet består av en håndfull store, kanskje til og med globale bedrifter, mens de aller fleste er mindre og små foretak. 

De senere årene har vi også sett flere nye transportselskap som retter seg mot hjemlevering. Disse bedriftene er ofte teknologibedrifter som har bygget sine tjenester for å gjøre det enklere å handle, og med nye fraktalternativer. 

Så hva slags aktør er riktig for din bedrift? Hva er de viktigste tingene du må tenke på før du tar en beslutning?

Fotografi av en kvinne som gjør en pakke klar for sending.

Hvilket behov har du?

Som i alle andre sammenhenger der vi skal kjøpe noe, så kjøper vi for å dekke et behov. På samme måte har ulike bedrifter forskjellige behov knyttet til transporttjenester. Typisk kan dette være om noe kun skal sendes innenlands eller internasjonalt. I tillegg kan det være behov for lager eller 3PL-tjenester.

Andre parametere som kan bidra til å definere behovet ditt er antall forsendelser du skal frakte, størrelsen på sendingene, verdi på varene, og dine kunders krav eller forventninger til levering. Og, hvem er kundene dine – bedrifter (B2B) eller privatpersoner (B2C)? 

Tenk gjennom varestrømmen din

Som oftest er en varestrøm brutt opp i flere deler eller etapper. Fellesnevnere er ofte inngående transport fra leverandør til lager, og derfra ut igjen til din kunde. Så er det selvfølgelig mange andre varianter som kan inkludere bearbeiding av varene, produksjon, retur, og så videre.

Transportselskapene tilbyr et stort utvalg av transport- og øvrige tjenester. Mange satser på ett eller få transportprodukter – spesialistene – mens noen få tilbyr «alle» former for transport – generalistene. For eksempel kan noen være spesialister på transport av stykkgods, mens andre konsentrerer seg om transport av pakker til bedrifter.

Bruk tid på å bli kjent med noen ulike leverandører

Når du har kartlagt behovet ditt er det et godt råd å gjøre seg kjent med hva noen aktuelle tilbydere av transporttjenester. Alle bedrifter har sine spesialiteter, noe de er best på. Hvis ditt behov primært er transport av pakker, bør du samarbeide med et transportselskap som er spesialisert på nettopp – pakketransport. Da sikrer du best service til dine kunder. 

Valg av transportselskap er en viktig beslutning for din virksomhet fordi det påvirker vareflyten din og dermed din evne til å levere rett produkt til rett pris. Her er det viktig at transportøren og du har felles forståelse for dine forventninger. Lær deg forskjellen på de ulike transporttjenestene slik at du bruker dem riktig. Her handler det om å bestille rett transporttjeneste for de ulike sendingene du har slik at varen leveres til avtalt tid og ikke er dyrere enn nødvendig. Vil du sende en pakke, så velg pakketransport og ikke stykkgods, det blir fort dyrt.

Valget av transportselskap og tjenester påvirker kostnaden og servicegraden. Derfor er det lurt å bruke litt tid på å bli kjent med transportselskapet som du vurderer å inngå et samarbeid med.

Fotografi av et bud som leverer en pakke.

Husk at transportselskapet er ditt ansikt utad

Transportselskapet (eller -selskapene) spiller tross alt en viktig rolle i din virksomhet – de leverer varene på døren til dine kunder. Dine kunder treffer med andre ord representanter fra din transportør oftere enn du selv gjør. Sjåføren er ditt ansikt utad ved levering til dine kunder.

God levering gjør deg til en kundefavoritt

Til slutt blir det et spørsmål om transportøren dekker ditt behov på en god nok måte. Som alle andre blir din bedrift målt på evnen til å levere et produkt på rett sted, til rett tid, og til rett pris. 

Derfor er det viktig å tenke gjennom behovet ditt, før du bestemmer deg for hva du vil kjøpe og av hvem. Gode transportløsninger er helt avgjørende for din evne til å levere til kundens forventninger. Gjort riktig, kan dette bidra til å gjøre deg til en foretrukken leverandør i din bransje.

Å velge riktig transportprodukt er viktig

I dialog med et transportselskap kan du bli møtt med et stort utvalg av ulike transportprodukter som det kan være vanskelig å skille fra hverandre. Her er det viktig at du har god innsikt i sendingsstrukturen(e) for dine varer.

Ofte er det slik at varene du får inn består av større sendinger med et høyere volum og vekt, mens varene du sender fra deg igjen er mindre. Det betyr at du sannsynligvis har behov for å kjøpe minst to ulike transportprodukter.

Fotografi av pappesker i ulike størrelser.

Hvilke transportprodukter finnes?

Variasjoner i transportprodukter kan være mange, men de mest grunnleggende er:

  • fullast
  • partigods
  • stykkgods
  • pakker (inntil 35 kg)

I tillegg til størrelse og vekt, kan de ulike transportproduktene også ha ulik servicegrad – for eksempel knyttet til framføringstid.

Et godt råd er å ha god oversikt over egenskapene (vekt, mål, tidsbegrensninger, og annet) til sendingene dine, slik at du alltid velger rett transportprodukt. Ikke sjeldent blir det også dyrere enn nødvendig dersom du velger feil transportprodukt.

Et typisk eksempel her er å ikke velge stykkgods, men heller bestille pakketransport når du har små sendinger (under 35 kg). Ofte er det betydelig rimeligere å sende pakker enn å sende stykkgods. Det er fordi minimumsprisen for en stykkgodsforsendelse ofte er dyrere enn å sende et begrenset antall pakker. Mange bedrifter gjør denne feilen og betaler dermed mer enn nødvendig for transporten.

Systemer for bestilling av transport er en god hjelp

Det finnes mange gode og tilgjengelige systemer som kan hjelpe deg med å holde orden på hvilket transportprodukt og transportør du bør velge for den enkelte sendingen. Bruk av bestillingsportaler, for eksempel nShift, sikrer i tillegg at du merker varene du skal sende korrekt, og dermed at du får muligheten til å spore pakken. Sporing gir gjennomsiktighet og trygghet for både avsender og mottaker.

Flere transportselskaper tilbyr også egne online portaler som hjelper deg med å velge riktig produkt, i tillegg til å gi innsikt i dine tjenestekjøp.

Til slutt: Sørg for at adresse informasjonen er korrekt og at opplysninger om mål og vekt på varene er riktig. Da slipper du forsinkelser og eventuelle gebyrer som mange transportører opererer med fordi det skaper merarbeid.

Fotografi. Hender som holder et grønt smilefjes over en grønn bakgrunn.

Du kan gjøre bærekraftige transportvalg

I juni presenterte en tverrfaglig gruppe bestående av Arbeidstilsynet, NAV, Politiet og Skatteetaten, en ny veileder for forebygging av kriminalitet i varebilbransjen. Veilederen gir oppdragsgiveren av transporttjenester og hovedleverandører en innsikt i, og kunnskap om, hvordan den enkelte kan bidra til å forebygge kriminalitet. Den gir en god innsikt i utfordringene som bransjen står overfor, men kommer også med noen tips om hva du, som kunde, kan gjøre.

I disse dager er miljø og bærekraft for bedrifter viktigere enn noen gang, og de fleste har en strategi for dette. Transportnæringen er en bransje som historisk har stått for betydelige utslipp. Dette er heldigvis i endring, fordi stadig flere transportører bytter ut fossildrevne transportmidler med mer miljøvennlige alternativer.

Dette er spesielt merkbart i «last mile»-segmentet, altså under levering til sluttkunden. Her kan du som kunde av et transportselskap være med å påvirke markedet i retning av lavere utslipp, gjennom å velge miljøvennlige transportalternativer. Derfor bør du undersøke hvilke alternativer transportørene tilbyr.

Ta valg som støtter gode arbeidsforhold

Bærekraft, i form av både klima og miljø, økonomi, og sosiale forhold, er også et begrep som inngår i dagligtalen til de fleste av oss. I tillegg til klima og miljø har transportnæringen, på lik linje med mange andre bransjer, utfordringer knyttet til gode og rettferdige lønns-og arbeidsforhold. Heldigvis jobbes det på mange hold med å bedre også disse.

Igjen kan du som kjøper transporttjenester bidra, ved å ta med i vurderingen den sosiale profilen til selskapet (eller selskapene) du ønsker å samarbeide med. Husk at bak hver pakke du mottar eller sender, står det et menneske som også har rett på en lønn og sosiale rettigheter som de kan leve av og med.

Har du behov for et transportselskap?

Som profesjonell transportaktør gjør vi vårt beste for å ta hensyn til alle disse elementene og behovene. Hvis du vil høre mer om våre transporttjenester kan du når som helst ta kontakt for en uforpliktende samtale.