Tilrettelegg for grønne verdikjeder med bærekraftig motortransport

Bildet viser en klode med fokus på bærekraft for å få ned utslipp

I NBT er vi opptatte av grønne verdikjeder. Skal du frakte varene dine lengre enn vi kan? Da er det noen transportmidler som skiller seg ut som gode, klimavennlige alternativer.

Slik reduserer vi klimagassutslipp fra transport framover

Det er udiskutabelt viktig å redusere klimagassutslipp fra transport i tiden som kommer. Av alle tiltak som kan gjennomføres, er det i følge Miljødirektoratet flere løsninger innen transport som kan bidra til reduksjon av utslipp:

  • Bruk av lav- og nullutslippsteknologi som elektriske kjøretøy
  • Optimalisert logistikk
  • Redusert transportmengde, for eksempel tilpasset emballasje

Ikke all transport kan gjøres til fots eller på sykkel. For mange næringer skal store kvantum med gods transporteres over lengre distanser, og da er det nødvendig for fremtidens miljøtiltak at bedrifter velger bærekraftig transport som gir minst mulig karbonavtrykk, men som samtidig får den viktige jobben gjort.

Ja, du kan oppnå bærekraftig transport med bil

Norge har den høyeste elbilandelen i verden. Elbilene utgjør over 10% av vår nasjonale bilpark, og antallet øker raskt. Hos oss i NBT er alle våre 85 varebiler elektriske nullutslippsbiler. Dette underbygger at vi er en moderne bedrift som legger ned en betydelig innsats i grønn logistikk og transport. Flere velger mer effektive kjøretøy, elektrifisering og økt bruk av biodrivstoff. Dette sørger for en stabilisering og nedgang i utslipp fra personbiler, varebiler, lastebiler og busser.

Bildet viser en lastebilformet innsjø midt i tett grønn skog

Togtransport er klimavennlig og pålitelig

Dersom du trenger mer kapasitet over lengre avstander enn standard biltransport, er tog et godt alternativ. Som en av de mest miljøvennlige transportmidlene ifølge transport- og miljørapporten fra 2020, kan toget være en god løsning for deg som har behov for transport av større partier over lengre avstander i Norge og Europa for øvrig. 

I tillegg til å være miljøvennlig, vil togtransport gå raskere enn veitransport, og spare deg for ekstra kostnader, samt redusere behovet for utvidet logistikk.

La vannet lede strømmen med elektriske skip

Flere transportører tilbyr ulike transportprodukter, der du både kan benytte deg av veitransport og sjøfrakt.

Store lasteskip har lenge produsert mengder med klimagassutslipp, og vært en av miljøverstingene blant transportmidler. Nå er Norge i front med utvikling av nye,  helelektriske skip som kan bidra til å gjøre skipsfart utslippsfri. Dette gir oss utvidet mulighet til i fremtiden å skreddersy en leveranse tilpasset deg og dine fraktbehov, i samarbeid med eksterne fraktselskap med spesialkompetanse om elektrisk sjøtransport.

Ta et miljøvennlig valg basert på dine fraktbehov

Hvilket transportbehov du har,  avhenger av flere ulike parametere. Det vil være lettere for en bedrift med lav varestrøm å velge grønne transportmuligheter som sykkelleveranse, enn de som har høy frekvens og volum i sine forsendelser. De mest grunnleggende variasjonene i transportbehov er:

  • Servicegrad basert på fremføringstid
  • Fullast
  • Partigods
  • Stykkgods
  • Pakker inntil 35 kg

Hvis du er usikker på hvilke fraktbehov du har nå, og potensielt kan få i fremtiden, kan vi hjelpe deg med en vurdering og tilpasning av fraktavtale. Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte. 

Les om andre måter din bedrift kan redusere klimautslipp fra transport


grønne