Varedistribusjon – hva er viktig for en effektiv prosess?

Fotografi som viser to personer i et lite lager. Den ene holder en pakke og den andre et nettbrett og snakker sammen om varedistribusjon

Å sende varer til kundene våre er noe mange bedrifter gjør hver eneste dag. Men hvor god er du på varedistribusjon? Salg av produkter er kanskje en del av kjernevirksomheten din. Samtidig blir vi målt, av våre kunder, på leveringsdyktighet. Hvilken transporttjeneste vi velger er viktig. Klarer din bedrift å effektivt levere rett vare til rett tid?

I denne artikkelen snakker vi litt om hva du som vareeier kan gjøre for å sikre en effektiv varedistribusjon ut til dine kunder.

Plukking og pakking – forberedelse for sending

Enten du driver en nettbutikk, et lager eller en butikk så mottar du bestillinger hver eneste dag.

Hver enkelt ordre skal plukkes, pakkes og merkes. Rett produkt i rett antall skal komme frem til rett adresse, til rett tid – og leveringstid har blitt en veldig viktig faktor for mange. Varedistribusjon burde være en enkel oppgave, men er det egentlig det?

Når en ordre skal pakkes er det et par ting som er viktig: Varen skal være forsvarlig pakket for å unngå at produktet blir skadet under transport. Samtidig er det viktig å tenke på hvordan vi pakker slik at transportkostnaden ikke blir høyere enn nødvendig.

Transportselskapet beregner ikke bare vekt, men også volum. Volumet på esken du vil sende, kan bety at du betaler for mer enn sendingens faktiske vekt. Det kalles fraktvekt eller volumvekt. Den oppgis typisk i dm³ (kubikkdesimeter) eller m³ (kubikkmeter).

Transportmerking av sending for distribusjon

Fotografi som viser to hender som fester en etikett på en pakke for sikker varedistribusjon

Korrekt transportmerking er helt vesentlig for effektiv varedistribusjon. En transportetikett må inneholde korrekte opplysninger om mottakers navn og adresse, vekt og volum, og en strekkode for identifisering av pakken eller pallen.

For at strekkoden skal kunne leses gjennom hele verdikjeden må den følge en standard. Den må være utformet på en slik måte at alle som skal håndtere sendingen kan skanne den. Derfor benyttes som oftest en SSCC (Serial Shipping Container Code) for å identifisere pakken eller pallen med et unikt kollinummer. Denne koden gjør det mulig å spore pakken. Pakkesporing har blitt en selvfølge, men merkingen må være korrekt for å sikre en effektiv sending.

Mange transportselskaper tilbyr elektronisk bestilling av transportoppdrag. Du registrerer informasjon om sendingen i en nettbasert portal for bestilling av transport. Da får sendingen din tildelt et unikt kollinummer som gjør at sendingen er sporbar.

Pakkesporing

Fotografi som viser bilde av en sporingsapp på nettbrett og telefon som gode verktøy for varedistribusjon.

Etter at pakken er registrert hos transportøren, så skriver du ut transportetiketten. Sendingsnummeret er påført etiketten og har en strekkode. Strekkoden leses gjennom transportørens kontrollpunkter. Sendingsnummeret kan du dele med mottakeren, slik at både du og mottaker kan spore sendingen ved behov.

Flere transportører tilbyr også automatiserte løsninger som gjør at en lenke med sporingsinformasjon sendes både til avsender og mottaker.

Noen enkle tips til deg som er opptatt av effektiv varedistribusjon

  • Tenk på hvordan du pakker varene for transport. Pakken skal tåle transport, men heller ikke være større enn nødvendig – her kan du spare penger.
  • Være nøye med å oppgi korrekt adresse til mottaker når du bestiller transport. Da unngår du forsinkelser og gebyrer fra transportselskapet.
  • Husk å oppgi korrekt vekt og gjerne volum om du har det. Da har du kontroll på transportkostnaden din. Mange transportselskaper måler og veier alle sendinger automatisk.
  • Del sendingsnummeret du mottar ved bestilling med mottaker, det er god kundeservice!

Har du behov for en transportpartner?

Som profesjonell transportaktør er presis og nøyaktig levering svært viktig for oss. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale, så forteller vi gjerne mer om våre transporttjenester.