NBT investerer i nytt AutoStore anlegg

Når NBT flytter sitt hovedkontor til Kløfta i juli, investerer vi samtidig i et nytt AutoStore anlegg. Avtalen om kjøp av AutoStore løsningen er inngått i samarbeid med Element Logic AS.

Bildet viser en illustrasjon av et Autostore anlegg. Anlegget har også to logoer, en for Element Logic og en for NBT
Autostore hos NBT på Kløfta

Det nye hovedkontoret på Kløfta rommer totalt 14.500 m2, hvorav CA 11.000 m2 utgjør lager / terminal. Som en del av det ny lageret kommer altså et AutoStore anlegg som rommer 18000 kasser, 16 roboter og 4 karusellporter. Anlegget er skalerbart, samtidig er det satt av plass til utvidelse av anlegget når det blir behov for det.

Strategien bak investeringen i nytt AutoStore anlegg

Strategien bak investeringen i AutoStore anlegget er at NBT ønsker å tilknytte seg enda flere bedriftskunder med behov for lager, plukk og pakk i tillegg til transport i hele Norge. NBT skal bli en ledende leverandør av 3PL tjenester i Norge. Alt sammen i egen regi, det vil si at alle tjenestene utføres og levers av NBT – uten mellomledd. Tredjepartslogistikk tjenester er en naturlig del av vår virksomhet innenfor pakkedistribusjon til bedriftsmarkedet.

Les også: NBT investerer i stort sorteringsanlegg