Roger Hermanstad er prosjektleder for bygg i NBT

Bildet av en smilende mann med rutet skjorte. Han står foran en hvit vegg. Ved siden av mann, er det lagt inn en NBT logo og navn og tittel på mannen. Mannen heter Roger Hermanstad og tittelen er Project Manager Property & Development
Roger Hermanstad

Roger Hermanstad er vår «byggsjef», eller Project Manager Property & Development og har ansvaret for utvikling, drift og vedlikehold på alle våre terminaler og lagre. Roger startet i full stilling den 1. januar.

Roger har mange års erfaring fra drifts og prosjektledelse i selskaper som Saltdalshytta, Ranahytta og Trym Bygg. Han var engasjert i en 20 % stilling hos oss gjennom deler av 2022, men nå altså i full stilling. Ansettelsen kommer som en konsekvens av at NBT vokser og har behov for flere, større og egne bygg. Oppfølging av nybygg under oppføring, videre utvikling av eksisterende bygg samt å holde i alle leverandøravtaler er blant hans oppgaver. I 2023 flytter NBT sitt hovedkontor til Kløfta og bygger nytt i Bergen og i Larvik. Flere utvidelser er på tegnebrettet.

NBT har gjennom 2022 byttet ut alle fossildrevne varebiler med 100 % elektriske distribusjonsbiler. Dette gjør at vi også har behov for et betydelig antall ladere på våre terminaler rundt om i Norge. Derfor bygger vi også solcelleanlegg på de største anleggene våre som i stor grad skal forsyne bilene våre med strøm. Dette er oppgaver som også faller naturlig innunder Roger sitt arbeid.

Roger er en sindig, blid og omgjengelig trønder. Han blir å se ofte på alle våre lokasjoner i Norge i tiden fremover. Vi er glade for å ha deg ombord Roger – velkommen skal du være!