Enkle grep reduserer fraktkostnadene

Bildet viser en bordmodell av en rød container og fire bunker med gullmynter i nedadgående sortering med en rød pil som beskriver reduserte kostnader. I betydningen reduserte fraktkostnader

Å forstå og bruke fraktavtalen til beste for deg og dine kunder er avgjørende for dine samlede fraktkostnader. Rett kostnad på transport av dine varer påvirker også din konkurransekraft i positiv retning. Kan du være flinkere enn konkurrentene dine til å få frem varene til rett fraktkostnad? Klart du kan – enkle grep reduserer fraktkostnadene.

Slik reduserer du dine fraktkostnader

I følge Kostnadsindeks for vare- og lastebiltransport var det en solid økning i kostnadene gjennom 2022 som ser ut til å fortsette i 2023. Sammen med alle andre pris og kostnadsøkninger vi har sett de par siste årene blir det etterhvert utfordrende – men det er ting du kan gjøre.


Dine fraktkostnader påvirkes i stor grad av hvordan du benytter avtalen som du har med dine transportører. Typisk gir et transportfirma deg priser på ulike transporttjenester som har forskjellige regler for vekt og volum, servicegrad og forutsetninger. Kanskje har du også ulik rabatt på de ulike tjenestene. Med andre ord – det er viktig å sette seg inn i de ulike transporttjenestene.

  • Sammenligning av ulike transportprodukter for en typisk sending lærer deg hvordan du bør bruke avtalen din.
  • Hvilke gebyrer og tillegg som belastes dine sendinger er ofte en konsekvens av transportprodukt og hvordan du bestiller oppdraget.
  • Nøyaktig mottakeradresse, vekt og volum ved bestilling har stor betydning for servicegrad og fraktkostnad.

Det er vel og bra å sørge for å forhandle gode fraktpriser. Men til syvende og sist handler det vel så mye om hvordan du bruker avtalen. Husk at det er forskjell på pris og kostnad. Mange opplever at den nye fraktavtalen kanskje ikke gir de reduksjonene i fraktkostnader man regnet med. Da kan det for eksempel være at man i praksis benytter et annet transportprodukt med lavere rabatt enn planlagt. 

Bli flinkere enn konkurrentene dine på fraktkostnader

Bildet viser en modell av en gaffeltruck, en modell av bøtte med penger som har veltet. Betydning er å redusere fraktkostnader

Alle kunder er opptatt av kvalitet, service og kostnad – men kanskje ikke alltid i samme rekkefølge. Uansett, produktet ditt kan være så fint det bare vil hvis ikke opplevd service, leveringsgrad og pris er konkurransedyktig.

Ved å velge og sette søkelys på frakttjenester som samsvarer med ditt behov og dine kunders forventninger har du en god start. Som leverandør blir vi alltid målt på vår egne til å levere på rett sted til rett tid til rett pris. 

Avhengig av verdien på varene du selger, vil fraktkostnaden ha variabel andel av sluttprisen på produktet du selger. Derfor er valg og bruk av rett transporttjeneste ofte viktig for å få salget. Har du rett fraktkostnad er sjansene for at du vinner over konkurrentene større.

Alt begynner med fraktbestillingen

Nå når du har bestemt deg for hvilket fraktalternativ som passer for deg og dine kunder, er du klar til å bestille.

Når du bestiller frakt, er det anbefalt å være veldig nøye med å oppgi helt korrekt navn og adresse på mottakeren av varene. I tillegg, vær nøye med å oppgi korrekt vekt og eventuelt volum på sendingen. Da unngår du uønskede gebyrer og tillegg som følge av mangelfulle eller gale opplysninger.

Flere gode tips for å redusere fraktkostnader   

    

Det er flere ting du kan vurdere for å redusere transportkostnadene uten at det går utover servicegraden. Effektiv varedistribusjon er ikke vanskelig – det skal bare gjøres. Til slutt, her er noen tips om hvordan du finner og best samarbeider med et transportselskap

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Er du opptatt av en enkel fraktavtale med gode og grønne transportløsninger vil vi gjerne høre fra deg.

Les mer om våre transporttjenester