Største, første og eneste i Vestfold & Telemark

A group of people wearing security jackets and helmets in front of a construction building
NBT på besøk på byggeplass i Larvik

I Ringdalskogen Næringspark i Larvik kommune pågår det et stort byggeprosjekt som skal stå ferdig i slutten av året. Logistikkbygget som totalt rommer 8.200 m2 med lager, terminal og kontorer er NBT sitt flaggskip i Vestfold & Telemark. I tråd med vårt fokus på miljø og bærekraft blir logistikkbygget det første, største og foreløpig eneste BREEAM sertifiserte bygget av sitt slag i regionen.

Nylig besøkte vi byggeplassen i Ringdalskogen Næringspark i Larvik der vårt nye logistikkbygg er under oppføring. Sammen med utbygger JVH Eiendom / Ringdalskogen Utvikling AS og Totalentrepenør Allum Bygg AS, fikk vi en omvisning på plassen som blir vårt nye flaggskip i Vestfold & Telemark.

Logistikkbygget er det største, første og eneste BREAM sertifiserte av sitt slag i Vestfold & Telemark
Lagerhallen er på hele 6.500 m2

Sikkerheten er ivaretatt på en eksemplarisk måte. All fyllmasse kommer fra fjell som ble sprengt bort og siden knust – på byggeplassen. Dette blir et topp moderne logistikksenter som huser et stort lager, terminal og lyse, trivelig kontorer. Bygget er sentralt plassert med direkte adkomst til E18 og kun 10 minutter fra Sandefjord og 15 minutter fra Larvik havn. Derfor tror vi at lageret og terminalen blir attraktiv for bedrifter som har sitt virke i regionen.

Bygget er snart tett

BREEAM betyr fokus på miljø og bærekraft

I henhold til vårt mål om å redusere våre utslipp med 80 % innen 2025 blir vårt nye logistikkanlegg i Larvik en viktig brikke som faller på plass. Varme og kjøling til bygget kommer fra en intern brønnpark. Bygget er BREEAM sertifisert. Det betyr at alle materialer er nøye utvalgt, nettopp med tanke på bærekraft og miljø. Det er helt i tråd med våre miljø og bærekraftsmål. Forøvrig får logistikksenteret et solcelleanlegg som dekker energibehovet for både bygget og våre elektriske varebiler gjennom deler av året.

A photo showing a mezzanine level of the building under construction
Mesaninen i bygget får plass til kontorplasser og ytterligere lagerplass

I tillegg til distribusjon av pakker i Vestfold & Telemark tilbyr vi lager og 3PL tjenester til næringslivet i regionen. Terminaldelen av bygget får 16 porter for effektiv håndtering av inngående og utgående biler. Når denne artikkelen går i trykken, har vi ikke ennå helt besluttet hvordan lageret skal innredes.

Her er det muligheter for interesserte til å bli med på en befaring og påvirke lagerets utforming. Er du Interessert et besøk i Larvik? Ta gjerne kontakt med oss for en prat om mulighetene i det mest moderne og miljøriktige logistikkbygget i Vestfold & Telemark.

I tillegg til nytt logistikksenter i Larvik, flytter NBT til Kløfta sommeren 2023. Bygget rommer totalt 14.500 m2, er BREEAM sertifisert og får nytt sorteringsanlegg for pakker og et AutoStore anlegg for småvarer. I tillegg kommer en ny terminal i Bergen og Rudshøgda. Alle nye logistikksentre tas i bruk i 2023. Alle nye lokasjoner blir forøvrig utstyrt med solcelleanlegg som skal dekke NBT sitt energibehov gjennom store deler av året.