Suksess med fokus på bærekraft for Empack Nor

Fotografi av Thomas Dahl, daglig leder for Empack Nor, sammen med representant fra NBT. Empack Nor-logo i bakgrunn.

Det stilles stadig høyere krav til bærekraftige løsninger. For å gå kravene i møte, og bidra til å føre utviklingen videre, valgte Empack Nor å inngå samarbeid med NBT som logistikkpartner.

Forbrukere, så vel som det offentlige, har i dag høye forventninger til at bedrifter skal drive grønt.

– Vi hadde et tydelig mål om å levere mer transport fossilfritt. Det har vi klart med NBT på laget, forteller daglig leder for Empack Nor, Thomas Dahl.

Hvorfor satse miljøvennlig?

Empack Nor leverer pakkemaskiner, forbruksmateriell og pallemballasje til alle typer industri i Norge. Som en ledende aktør innen godssikring og emballasje i det norske markedet, sikter de seg inn mot alle bedrifter som pakker og transporterer varer.

Norge er faktisk i verdenstoppen når det gjelder avfall fra emballasje. Det vil Empack Nor bidra til å endre.

– Det er spennende å se hvor tynn vi kan lage plasten. Vi har vært en av de aktørene som har tatt gigantskritt med tanke på å redusere tykkelse på emballasje, til gevinst for kunder og miljøet.

Med ambisjoner om å vokse ytterligere, har Empack Nor jobbet for å få både næringsmiddel- og dagligvareindustri til å få øynene opp for mulighetene i mer miljøvennlige løsninger. 

– Vi så etter en logistikkleverandør som tør å utfordre bransjen; noen som kan søke nye metoder og utarbeide gode systemer for å effektivisere drift og kostnader. Det er ekstremt viktig at våre partnere har bærekraft og miljøbedring i hodet hele veien. Vi likte at NBT kun har egne ansatte, egeneide biler, og en veldig god satsing på miljøvennlige transportalternativer.

Fotografi av Thomas Dahl, daglig leder i Empack Nor, med representant fra NBT. Empack Nors varelager i bakgrunn.
Thomas Dahl (venstre), daglig leder i Empack Nor, forteller om samarbeidet med NBT.

Investering i nullutslipp og personlig service

Fra og med 2023, var NBT først i Norge blant logistikkaktører til å kjøre en helelektrisk bilpark bestående av utelukkende nullutslipps varebiler. Utskiftningen ble raskt implementert gjennom 2022, uten at det gikk utover kapasitet eller leveringsgrad.

– Det viktigste for oss er stabilitet. Vi trenger en logistikkleverandør som leverer varene fra A til B på en trygg og god måte, og innenfor de tidsrammene som er satt. Våre transportører er siste ledd før varene våre tas i bruk. Det er viktig at de er seriøse og service minded i leveringsfasen.

Med et ekstra fokus på personlig service, er pålitelighet og forutsigbarhet et satsningspunkt for NBT. I transportbransjen vil budet ofte fungere som avsenderens ansikt utad. Når det skapes gode kundeopplevelser i disse møtene, vinner både transportøren og avsenderen.

Gode resultater av tydelige mål

– Vi har som mål, sammen, å tydeliggjøre og forenkle rapporteringen på CO2-avtrykk med transport. Dette er et arbeid NBT er i gang med. I tillegg håper vi at NBT utvikler seg videre til å bli en palletransportør slik at vi kan utfordre de andre store aktørene i markedet. Når det gjelder volum, så kjører vi nå 43% av sendingene våre med NBT og er særdeles fornøyd med kvaliteten. Kapasiteten til NBT oppleves som god og leveringsgrad/tidsnøyaktigheten er særdeles god. Vi er veldig happy.

Er du nysgjerrig på hvordan du kan bytte til miljøvennlig transport og forbedre leveransene dine? Kontakt oss for en uforpliktende prat om transport og logistikk!

Les våre siste nyheter og artikler

Fotografi. Nærbilde av hender som opererer en håndskanner for pakker.

FIFO / FEFO – hva er det og hvorfor er det viktig?

Effektive metoder for å håndtere varelageret er viktig for mange bedrifters logistikk. To av de mest brukte prinsippene er FIFO og FEFO – men hva betyr det? Les videre for å høre hvordan disse kan være til fordel for din bedrift.

Illustrasjon. Automatiserte lagersystemer, med roboter som plukker varer fra hyller og rullebånd.

Fordelene med et automatisert lager

I dagens marked er det stadig viktigere å effektivisere og optimalisere forsyningskjeden. Et automatisert lager er en fremtidsrettet løsning som kan bidra til å øke produktiviteten og redusere kostnadene i logistikkprosessen.